İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Maaş Promosyon İhalesi

20.07.2007  tarihli  ve  2007/1  Sayılı  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde, Müdürlüğümüz  ve  bağlı  birimlerimiz  (katılım  talep  eden)  ile  İzmir  Restorasyon  Ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İzmir Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğü personelinin; maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine aracılık yapacak  bankanın  ve  dağıtılacak  promosyon  miktarının  belirlenmesi  amacıyla 11/10/2022  tarihinde  saat  10.00'da  "Maaş  Promosyonu  İhalesi"  yapılacaktır.  Söz  konusu ihaleye ilişkin; ihale kararı, şartname ve diğer belgeler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
İhale Kararı
İhale Şartnamesi
Teklif Mektubu
Banka Yetkilisi