İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Maaş Promosyon İhalesi

20.07.2007 tarihli ve 2007/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimiz (katılım talep eden) personelinin maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine aracılık yapacak bankanın ve dağıtılacak promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla 09/07/2021 tarihinde saat 09:30'da maaş promosyon ihalesi yapılacaktır. Söz konusu ihaleye ilişkin ilan ve karar metni ile şartname ve diğer belgeler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
Maaş Promosyon İhale Kararı İlanı
EK-1) İhale Şartnamesi
EK-2) Maaş Promosyonu İhalesi Teklif Mektubu
EK-3) Maaş Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
EK-4) İl Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Nakit Akım Çizelgesi