İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İnanç Turizmi

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan İzmir, dinlerin uğrak yeri ve farklı inançlara sahip insanların birlikte yan yana yaşadıkları topraklar olarak, inanç turizmi açısından ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir.
Kutsal yerlerin başka dinlere mensup turistlere ziyaret edilmesinin turizm olgusu içinde değerlendirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz “İnanç Turizmi” kapsamında "Göksel (semavi) Dinler" diye bilinen üç büyük dinin (Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik) ilimizde yer alan ve günümüze kadar ulaşmış önemli merkezleri turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır.İzmir, yüzyıllardır dini ibadetlerin serbestçe yerine getirildiği, ülke halklarının tam bir inanç özgürlüğü ve kardeşlik içinde, bir arada yaşadığı bir inanç turizmi destinasyonudur.
Bu kapsamda, ilimiz sahip olduğu değerlerle çok özel bir konuma sahiptir. Hristiyanlar açısından çok önem taşıyan ve " Hac" yeri ilan edilen Meryem Ana Evi, Meryem Ana adına yapılmış ilk kilise olan "Çifte Kiliseler" ve Hz. İsa 'nın en sevdiği havarisi olan St. John ' un mezarının da içinde bulunduğu St. John Bazilikası, Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Hristiyanlığı yaymak için Anadolu 'da inşaa edilen 7 Kiliseden üçünün Smyrna (İzmir), Ephesus (Selçuk) ve Pergamon (Bergama)- (diğerleri Sardis (Sart), Thyatira (Akhisar), Philadelphia (Alaşehir) ve Laodicea (Denizli)) - İzmir'de bulunması ilimizi inanç turizmi açısından önemli bir çekim merkezi yapmaktadır.Kent merkezinde yer alan camiler, kiliseler ve sinagoglar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte ve inanç turizmine hizmet etmektedir.
Ödemiş İlçesinde bulunan, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemine ait eserler ise ilçenin tarihle kucaklaşmasını sağlayan zenginlikler olup, çoğunlukla yerli turistlerin ziyaret ettiği inanç turizmi kapsamında değerlendirilen kültürel varlıklarımızdır. Ödemiş'e 7 km. uzaklıkta ve "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Birgi, özellikle İmam-ı Birgivi Mehmet Efendi Medresesi, Ulu Camii, Hatuniye Sultan Şah Türbesi vb. çok sayıda dini yapılarıyla, korunmuş taş evleri ve büyük ölçüde özgünlüğünü koruyan organik kent dokusu içinde yer alan Selçuklu-Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmiştir.