İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TORBALI

torbalı

İsmini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan “Metropolis” bir diğer adıyla Triyanna ya da Tripolis’den aldığı rivayet edilmektedir.

Metropolis kentiyle birlikte M.Ö. 2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, M.Ö. VII. yy’da Lidya zamanında en parlak çağını yaşadığı tespit edilmiştir. 

 

Metropolis Antik Kenti

Metropolis, “ana tanrıça kenti” anlamına gelmektedir.  Metropolis İyonya bölgesinin antik bir kentidir. Oldukça verimli Kaystros (Küçük Menderes) Ovası’na hâkim konumda yer alan kent, Smyrna ile Ephesos arasındaki antik yol üzerinde kurulmuştur. Strabon, Ege Bölgesi’ndeki ünlü şarap merkezleri arasında Metropolis’i de saymıştır.

1989 yılından beri yürütülen çalışmalarda en erken yerleşim akropolde bulunmuştur; Erken Tunç Çağı ve M.Ö. 2000’e ait malzemeler ve Hitit Dönemi’ne ait bir mühür ele geçmiştir.

Kent asıl gelişimini M.Ö. 3. yy’da Helenistik Dönem’de yaşamıştır; aynı zamanda yoğun bir şehirleşmenin gözlendiği bu dönemde stoa, tiyatro ve bouleuterion gibi anıtsal kamu binaları inşa edilmiştir. M.Ö. 133 yılında diğer kentler gibi Roma hâkimiyetini kabul eden kentte, hamam, gymnasium gibi kamu yapılarının dışında, Roma İmparatorluk geleneğinde zengin evleri de inşa edilmiştir.

Helenistik dönemde altın çağını yaşamıştır. Roma döneminde İmparator Augustus  onuruna sunaklar dikilmiş, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuştur. Bizans ve Helenistik yapı kalıntılarının altında M.Ö. 3000’e, yani Erken Bronz çağına kadar inen seramik kap parçaları, taş baltalar ve obsidyen bulunmuştur.

 


İlçedeki Turizm işletme Belgeli Tesis Listesi

SınıfıAdıAdresiTelefon
Faks
 Web Sitesi
 E-posta
 **Çetineller OteliÇapak Mah Aydın cad No:79853 18 39 http://www.cetinellerhotel.com info@cetinellerhotel.com.tr
 *** Metropolis Otel Tepeköy, İzmir Aydın Cd. No:340,  856 97 98 https://www.metropolisotel.com.tr/ 

BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİS LİSTESİ

TORBALI

BEYZADE

TORBALI

TORBALI