İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEMİŞ

ödemis

Ödemiş İlçesinin Tarihi

Ödemiş ovasındaki en eski insan kültürü günümüzden 13 bin (MÖ 11 bin) yıl önceden kalma Konaklı Beldesi’nin 700m. Güneydoğusundaki Soğukluk Deresi’ ndeki kanyonda bulunan kaya altı sığınandaki şematik kazıma figürlerdir. Prehistorik(tarih öncesi) devrin, paleolitik (eski taş) dönemi sonlarında yapılmış olan ve dinsel bir ayini ifade eden bu figürler, aynı zamanda Batı Anadolu’daki eneski insan kültürünü de ortaya koyar. Ödemiş ovasının yerleşim tarihi geç kalkolitik(madentaş) çağından başlamaktadır. Bu çağda en eski yerleşmeleri ovadaki höyükler oluşturur. Bütün höyüklerin özellikle MÖ 3000’de erken Tunç çağında yoğun biçimde yerleşim görüldüğü, ayrıca MÖ 2000’deMÖ  de yaygın yerleşimin var olduğu bilinmektedir. O sıralarda yöremizde doğudan gelmiş ilk Lidyalılar yaşamaktaydı.

MÖMÖMÖMÖ
Ödemiş ovasındaki Hypaipa (Datbey-Günlüce) kenti kökboyaları ve dokumaları ile tanınmıştı. Bozdağ’dan elde edilen safran parfümü Lidya dışına satılırdı. Ödemiş ovası Lidya halkınca yoğun biçimde iskân edildi. Bu ovada Lidyalılar koyun, keçi ve atlar beslediler. Bu atlara dayalı uzun mızraklı süvarileri ile tüm eski dünyaya dehşet saçtılar.
MÖ 546’da doğudan gelen Persler Ödemiş ovasını ele geçirdiler. Pers Kralı Kyros, Dioshieron (Christoupolis, Pyrgion, Birgi) kentine geldi. Burada Persler için kutsal alan yaptırdı. MÖ 499’da Persler’e isyan eden İyonlar, Ödemiş ovasından geçip, Bozdağ’ı aşıp, Sardes’e ulaştılar. Bozdağ’ı aşan Ephesos - Sardes yolu İyonlar’ın baskınından sonra önem kazandı. Persler, Bozdağ’da (Tmolos) dağ geçidini korumak için beyaz mermerden bir karakol yeri yaptırdılar. Pers kralı I. Artakhsatra, hypaipa’da ulusal Pers kültürünü simgeleyen “Anahita’’ mabedini yaptırdı. Hypaiapa’-da “İrani Lydien’’ denilen ve kabul ettikleri yeni mezhepten dolayı bu adla tanınan bir topluluk oluştu.

Ödemiş ovası MÖ 334’de Makedonya Kralı İskender’in eline geçti. Bu Hellenistik krallığın Halikarnassos (Bodrum) kuşatan ordusunun bir kısmı General Parmenion yönetiminde Messogis (Aydın) dağlarını ve Ödemiş ovasını geçerek Sardes’e vardı. Hellenistik dönemde Ödemiş ovasına MÖ 323’de Antigonos ve daha sonra Trakya satrapı Lysimakhos, MÖ 281’den sonra Hellenistik Selevkos krallığı, MÖ 229’da Hellenistik Pergamon(Bergama) krallığı ve daha sonra Selevkoslardan Achaios’un egemenliğine geçti.

MÖ 133’de Ödemiş ovasında Roma egemenliği başladı. MÖI. Yüzyılda Kilbianos denilen yukarı Küçük menderes ovası Ephesos kentine bağlı bir bölge durumuna geldi. Pontus kralı VI. Mitridat MÖ 88’den, MÖ 85’e kadar Ödemiş ovasını Romalılardan aldı. MS17’de olan büyük depremden Ödemiş ovasındaki yerleşimlerde etkilendiler. MS 26’da Avgustus adına Asya’da yapılacak eyalet tapınağına sahip olmak için Roma’ya kurul gönderen önbir kentin içinde Hypaipa (Günlüce)’da vardı. Buna rağmen Hypaipalılar, Perslerin Anaitis (Anahita) mabedine saygı gösterip, Romalılara kin beslediler. MSII. Yüzyılda Persli Artemis (Anaitis) kültürü çok önemli bir duruma geldi. MSII yüzyılın ortalarında Asya eyaletinde görülen deprem ve MS165’de Babilonya’dan gelen yıkıcı bir hastalık Ödemiş ovasındaki canlılar için tehlikeler yarattı. MSIII. Yüzyılda hypaipalılar, Ephesos’taki Büyük Artemis onuruna yapılan spor oyunlarına katıldılar. Roma döneminde Ödemiş yöresinin ün salan en büyük zenginliği kozmetik ve boya sanayiinin yanında,  eczacılıkta da kullanılan kaliteli zencefre madenleri idi. Sülüğen de denilen bu cıva cevheri önemli dış satım ürünleri arasındaydı. Bozdağ bağcılığı Romalılar döneminde imparator emirnamesi ile korunmaya çalışıldı.

MS 395.’den sonra Ödemiş ovası Bizans İmparatorluğu’nun Thracessien Theme’si içinde kaldı. Hristiyanlık Ödemiş ovasına resmen girdi. Ovadaki Pyrgion (Birgi), Hypaipa, Nikaia gibi kentlerde piskoposluklar kurulup, Ephosos metropolitine bağlandı. XII. yüzyılda Pyrgion (Birgi)  ve Hypaipa (Günlüce) metropolitlik (başpiskopos) merkezleri oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesisleri Sayısı:

--Konaklama Tesisleri--(2021)

İşletme Belgeli Tesisler

Yatırım Belgeli Tesisler

TOPLAM

Tesis 
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis Sayısı

Oda
Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak
Sayısı

ÖDEMİŞ

5

103

206

   124486127
254Turizm Onaylı Ödemiş Konaklama Yerleri

Sınıfı

Adı

Adresi

Telefon

 Web Sitesi
 E-posta

**

Çiftçi Otel

Atatürk Mah.Atatürk Cad. No:33-35

545 58 74

  

***

Güven Otel

Mithatpaşa Cad No: 11/B

509 09 09

 http://www.otelguven.cominfo@otelguven.com
  Doktorun Yeri Dutdibi Pansiyon    
  Rukim Birgi Mahallesi Demirbaba caddesi No: 56    
  Birgi Saliha Hanım Taşkonak Birgi Mahallesi Dervişağa Sokak No: 1   

Kütüphane Kitap ve Okuyucu İstatistikleri: (2021 Yılı)

Kütüphane Adı

Kitap Sayısı

Okuyucu Sayısı

Üye Sayısı

Ödünç Materyal Sayısı

Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi

28870

22178

11317

8556

Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi

5159892 308 497
 Ödemiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi 8807654 349517
 Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi 7551 2354 387 2323