İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KONAK

konak

KONAK İLÇESİ'NİN ANTİK ÇAĞ HAZİNELERİ

Homeros ve Meles Çayı

Büyük İskender'in Kadifekalesi

Roma Agorası

İZMİR'İN BÜYÜK HEMŞERİSİ HOMEROS

İlyada ve Odysseia isimli efsanevi edebi ürünleri günümüze kadar ulaşmış olan, tarihin ilk ve en büyük şairi Homeros, İzmir'de doğmuştu.

Homeros, destanlarını bir Anadolu lehçesi olan İyonca-Aiolca karışımı bir üslupla söylemiştir.

Homeros'un en ünlü lakabı 'Melesigenes', yani “Meles Çayı'nın çocuğu”dur.

Homeros'un Lir Çaldığı Meles Çayı

Aristotales, Homeros'un doğumunu şöyle anlatır: “Anadolu’ya İyon göçleri sırasında, İos Adası'nın bir kızı olan Kriteis, bir ilah tarafından hamile kalır. Bu kadın Egina'ya kaçsa da korsanlar, kadını İzmir'de Lidya Kralı Maion'a sunarlar. Kral, kadına âşık olur ve onunla evlenir. Bir süre sonra Kriteis, Meles Çayı kenarında Homeros'u doğurur ve ölür. Maion, bu kendisinden olmayan çocuğu büyütür ve ona doğduğu yeri vurgulayan ”Melessigenes (Meles'in Çocuğu)” ismini verir. Antikçağın çeşitli yazarları Homeros’un yaşantısı hakkında farklı sözler söylemelerine karşın fikir birliğine sahip oldukları iki önemli konu vardır: Kör olan Homeros, İzmir doğumludur ve bu şair Meles Çayı’nın kıyısında şiirlerini söylemiş, çayın denize kavuşmak için kıvrıla fışkıra ilerlediği yörelerde lir çalarak destanlar şakımıştır. Eski yazarlar, sözü geçen Meles Çayı'nın günümüzdeki Halkapınar Çayı olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır. Ancak, modern çağın yazarları, tarihçileri ve arkeologları, Meles Çayı’nın Kemer Çayı olduğu konusunda bir fikre sahiptirler. Yaşamını İzmir'de geçiren, Roma döneminin ünlü söylevcisi Aristides, Meles Çayı'nı şöyle anlatıyor: ”Deniz perilerine ismini veren Meles, kentin kapıları önünde kolunu uzatır. Kaynadığı yer, denize doğru suları akan bir hamamdır(Diyana Hamamları). Meles; mağaraların, evlerin ve ağaçlık korulukların arasından geçip gider. Meles çağıldamaz, onun dalgaları sessiz ve usulca denize kavuşur. Bazen, denizin dalgaları köpürünce, Meles’in dalgaları geri bile çekilir. Meles'in her tarafı balıkla doludur. Yaz, kış aynı seviyededir. Ne kurur ne de kükrer. Meles, serseri değildir; yatağını terk etmez. Çünkü İzmir'in aşığıdır. O'nun amacı, şehri öpe koklaya, yavaş yavaş sevişerek denize ulaşmaktır.'

 

Büyük İskender, Kadifekale'de

İskender, Anadolu'ya muazzam ordularıyla birlikte gelmişti. İzmir'in ikinci kez kurulması bu öykü içinde yer alır. Tıpkı İskender'in ismini taşıyan nice kentler gibi (İskenderiye, İskenderun) İzmir de bu dönemden sonra İskender'in mührünü taşımaya başlayacaktır. Efsanelere karışmış olan İzmir'in ikinci kuruluş öyküsü şöyledir: İsa’dan önce 334 yılında Sardeis'ten (Sart) İzmir'e gelen Büyük İskender, 'Pagos Tepesi' denilen Kadifekale'de, Nemesis Kutsal Alanı'nda (İzmirliler çifte Nemesis'i yani ikili su perisini kutsal sayarlardı) avlanırken, bir ara ulu bir çınarın (bazı kaynaklarda palmiye diye geçer) altında uykuya dalmış. Rüyasında gördüğü iki Nemesis, İskender'den yepyeni bir İzmir kentini uyuduğu tepenin eteklerinde kurmasını istemişler. Uykusundan uyanan İskender, Klaros'un (Ahmetbeyli) Apollon Kâhini’ne gördüğü rüyayı anlatarak fikrini sorar. Kâhin rüyayı tek bir cümlede yorumlar.  İskender, generalleri Antigonos ve Lysimakhos'a yeni kenti kurmaları için emir verir. İnşaatlara Antigonos başlar, kenti bitiren ise, Lysimakhos olur. Nemesis adında Kadifekale'de bir tapınak yapılır.            

 

ROMA DÖNEMİ

Romalılar, İzmir'e İÖ ile İS 395 yılları arasında egemen olmuşlardı. Roma Dönemi başlı başına dev ve görkemli bir dönemdir. Sezar, Oktavyanus, Marcus Airelyus, Brütüs ve Hadrianus gibi Romalı İmparatorların veya Kraliçe Küçük Faustina’nın âşık oldukları doğunun efsane kızıdır İzmir. Romalı İmparatorlar, ünlü savaşçılar, generaller ve konsüller; dinlenmek ve doğunun gizemine savrulmak için Akdeniz'in en doğusundaki İzmir'e gelmişlerdir. Küçük Asya'da Tiber Tapınağı'nın yapılması için on bir kent arasında bir tercih yapılması gerekiyordu. Tüm  o ünlü kentler içinde, bizzat Roma İmparatoru tarafından yapılan seçimde, önceliği 'İzmir' almıştır. İzmirliler bu dönemde ticaret, bilim ve eğitim alanlarında zamanın en ilerisiydi . Tapınaklar, okullar, kültür sarayları, hastaneler,  geniş caddeler, büyük bir mimari sezgi ile düzenlenmiş semtler,  jimnazyumlar, koşu alanları ve tiyatrolar ile İzmir; coğrafyacı Strabon’un dediği gibi, dünyadaki kentlerin en güzelleri arasındaydı. Bu yüzden İtalya'dan, Yunanistan'dan, Adalar'dan ve Asya'dan birçok öğrenci okumak için İzmir’e gelmiştir. Yontulan bir mermer kitabede, İzmir'e 'Âlimler Ormanı' dendiğine de rastlamaktayız.

 

İZMİR'İN HALA YAŞAYAN AGORASI

 

Eskiden Türk Mezarlığı olan Agora kalıntıları, yüzyıllardır yarı açıkta duran bazı mermer sütunların ilgi çekmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Agora'nın ortaya çıkarılmasında, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin eski müdürü Selahattin Kantar’ın katkıları büyüktür. Türk Tarih Kurumu'nun yardımı ile 1932-1941 yıllarında bizzat kazıları yürüten Selahattin Kantar ve daha sonra Agora hakkında çeşitli yayınlar yapan Arkeolog Hakkı Gültekin, Roma Dönemi İzmir'ini aydınlatma açısından paha biçilemez bir hazine olan Agora'yı gözler önüne sermiştir.

İzmir, MS 178 yılında müthiş bir deprem sonucu yerle bir olmuştu. Kalıntıları bulunan Agora'nın 178 yılından sonra İmparator Marcus Aurelius'un yardımları ile yeniden inşa edilen Agora olduğu tespit edilmiştir. Çünkü imparatorun eski eşi Küçük Faustina bu tarihten sonra Anadolu'da vefat etmiştir. Agora'da Küçük Faustina'nın maskının üzerinde yer aldığı bir kemer bulunmuştur. Bu nazlı Kraliçe'nin büstü günümüzde de Agora'yı süslemektedir.

 

Ak Sakallı Tanrı Poseidon

 

İzmir Agorası kazılarında, Roma döneminde yapılmış 'Tanrı Poseidon'un kabartma şeklinde bir heykeli bulunmuştur.

Kentin deniz ticaretindeki önemini vurgulayan Poseidon Heykeli, Bazilika'nın batı ucunda yerin altında bulunmuştur. Burnu kırıktır. Bir kaya üzerinde sola dönmüş vaziyette oturan ve Krepis denilen ayakkabısını giymiş olan Poseidon'un belden aşağısı bir mantoyla sarılı, yukarı kısmı ise çıplaktır. Sağ elinde üç dişli bir asa, sol elinde Yunus Balığı vardır. Bilindiği gibi Poseidon, denizler tanrısıdır. Denizdeki tayfunların, dalgaların ve girdapların hâkimi olan Poseidon; iyi insanları taşıyan gemilerin koruyucusu, kötü donanmaların amansız düşmanıdır. Mitolojiye göre Baş tanrı Zeus ile devamlı didişen Poseidon Anadolulu olduğu için, Troya savaşlarında Yunanlılara karşı, Anadolu özgürlük savaşlarını tutmuştur. Yunanlı savaşçılar, tüm İlayda Destanı boyunca Poseidon'un müthiş öfkesinden şikâyet edip dururlar. Yine aynı sebepten, Yunanlı savaşçı Odysseuei denizyolu ile ülkesine dönerken kükremiş Poseidon'dan az çekmez.

 İsterseniz Homeros'u dinleyelim. Bakın Poseidon, Odysseus'a nasıl saldırıyor:

    (Odysseia, bölüm 5, satır 291)

    'Böyle dedi, yığdı bulutları üst üste

     Bir anda, allak bullak etti denizi,

     Üçlü yabasını tutuyordu elinde,

     Salıverdi çeşitli yellerin kasırgasını tekmil,

     Toprağı, denizi kapladı göklerden,

     Euros'la Notos ve uyuyan Zephyros,

     Ve koca dalgalarla açık gökten kopan Boreas,

     Estiler dört bir yandan boğuşa boğuşa.

     Sızladı yüreği Odysseus'un çözüldü dizlerinin bağı,

     İnleye inleye şöyle dedi ulu canlı yüreğine:

     Vay benim talihsiz başım vay,

     Bunu da mı görecektim sonunda?

     Tanrıça'nın dediği doğru mu çıkıyor ne?

     Daha çok çile dolduracaksın demişti,

     Baba toprağına varmadan önce

     Saçları Buğdayla Örgülü Demeter...

 

İzmir Agora’sında Poseidon kabartmasının hemen yanı başında 'Güzel Örgülü Demeter'in de bir heykeli bulunmuştur. Kırık parçalardan oluşan bu mermer kabartmanın Roma Dönemi'nde Poseidon ile bitişik durduğu tahmin edilmektedir. Homeros'un destanlarında 'Güzel Saçlı Kraliçe' veya 'Güzel Örgülü Demeter' diye geçen Toprak ve Bereket Tanrıçası Demeter'in heykeli ayakta ve sağ ayağı üzerinde doğrulmuş olarak tasvir edilmiştir. Agora'daki Demeter, kemersiz, bir hiton üzerinde, baştan aşağı örtülü bir manto kuşanmıştır. Sağ eliyle uzun elbisesinin ucunu, sol eliyle aşağı sarkan elbisesini yukarı doğru çekmektedir.

Saçları buğdayla örtülü bir Bereket anası olarak, dünya sanatçılarının yüzyıllarca ilham kaynağı olan Demeter, İzmir Agorası'ndaki kabartması ile kentin kara üretimi ve ticareti açısından önemini vurgulamıştır. Agora'daki Poseidon'la yan yana yontulan Demeter, İzmir’in Roma Dönemi'nde Asya'nın en işlek kenti olduğunu belirtmektedir.

 

Sevimli Küçük Faustina'nın Öyküsü

 

'Küçük Faustina' kıvırcık sarı saçlı, zümrüt yeşili gözlü, şeker gibi tatlı ve kumru gibi masum bir kızmış. Babası Roma İmparatoru Antoninus Pius'un görkemli sarayında yaşayıp giderken, İspanya kökenli sanatçı bir aileden gelen yakışıklı Marcus Aurelius'a âşık olmuş. İki genç, romantik bir aşk yaşayarak İS 145 yılında törenle evlenmişler. Prenses Faustina ile mutlu bir evlilik geçiren Marcus Aurelius, kayınpederinin ölümü üzerine güçlü bir politik özgeçmişi olması yüzünden İmparator ilan edilmiş.

İmparator Marcus İS 175 yılında kendisine karşı isyan eden Romalı General Casus'a karşı Asya Seferi'ni başlatmış. Yanına sevgili karısı küçük Faustina'yı ve oğlu Commodus'u da almış. İzmir'e geldiklerinde, Faustina, Doğu'nun bu masmavi kentine aşık olmuşmuş. Kadifekale surlarına çıkar, denizden esen imbata karşı, bembeyaz güvercinlerini azat edip gökyüzüne salıverirmiş.

Ne yazık ki, Roma Ordusu Toros Dağları'nı aşarken, Halala kenti civarındaki Küçük Faustina hastalanmış ve kocasının kolları arasında ölüvermiş. İmparator Marcus Aurelius, büyük bir üzüntüye kapılmış. Suriye ve Mısır'a gittikten sonra, İzmir'e dönmüş ve karısının sevdiği bu kentten ayrılmak istememiş. Bu arada İzmirli Aristeides ile çok yakın dostluk kurmuş. İşte, bu hüzün dolu günlerin dostluğu sonucu, İzmir İS 178'de korkunç bir depremle yıkılınca İmparator'un özel ilgisiyle İzmie yeniden inşa edilebilmiştir.

İzmirliler, sevgili kentlerini yeniden kurarken Agora'nın batı yapısı girişindeki kemerli kapıya Küçük Faustina'nın bir kabartmasını yerleştirmişler. Burnunun, dudaklarının ve çenesi hafif zedelenmiştir.

 

İLK KURŞUN ANITI

Yunan Ordusunun İzmir'i işgali sırasında, denizden karaya çıkan düşman askerlerine karşı ilk kurşunu sıkarak, Türk direnişinin ilk örnek davranışını gösteren ve ardından şehit olan gazeteci Hasan Tahsin adına dikilen ve onu ilk kurşunu sıkarken gösteren heykel-anıt bugün Konak Meydanındadır. Anıt, 1974 yılında yaptırıldı.

 İlk Kurşun Anıtı

YALI (KONAK )CAMİİ

Konak Meydanı'nda, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, İzmir'in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, Mehmet Paşa kızı Ayşe Hatun tarafından 18.yüzyılda yaptırılmıştır. Sekizgen planlı caminin mimarisinde kesme taş kullanılmıştır. Harim ile dış cephelerde yer alan çiniler, 19. yüzyıl Kütahya çini geleneğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesisleri Sayısı:

--Konaklama Tesisleri--(2021)

İşletme Belgeli Tesisler

Yatırım Belgeli Tesisler

TOPLAM

Tesis 
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis Sayısı

Oda
Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak
Sayısı

KONAK

66

4635

9162

33076146949429776


 Turizm Onaylı Konak Konaklama Yerleri
 
SınıfıAdıAdresiTelefon
Faks
 Web Sitesi E-posta
 **Ak OteliŞ.Fethi Bey Cad.
No:28 Merkez
445 14 00
484 36 93
 www.hotelak.com.tr info@hotelak.com.tr
 **Alican 2 OteliEtiler 1268
Sokak No:12 Basmane
425 29 12
 ***Alican OteliFevzipaşa Bul.
No:157 Çankaya

484 27 68

 ****Anemon Fuar Otel1362 Sok. No:57 Montrö/Alsancak
446 06 46
446 32 42
 http://www.anemonhotels.com
/otel-izmir/anemon-fuar.aspx
 fuar@anemonhotels.com
 ****Anemon OteliMürselpaşa Bul. No:40 Kahramanlar
446 36 56
446 36 55
 http://www.anemonhotels.com/
otel-izmir/anemon-izmir.aspx
 izmir@anemonhotels.com
 ÖAntik Han OteliAnafartalar Cad.
600 Çankaya
489 27 50
483 59 25
 www.otelantikhan.com info@otelantikhan.com
 ****Armis HotelMürselpaşa Bulv.
No: 157 
402 35 35
402 35 36
 www.armishotel.com info@armishotel.com
 **Hotel Baylan YenişehirGaziler Cad.
No:290 Yenişehir
458 25 80
458 21 80
http://www.hotelbaylan.com/index-yen-en.asp
 ***Hotel Baylan Basmane
1299 Sok
.No:8 Basmane
483 01 52
483 38 44
 http://www.hotelbaylan.com/index-bas-en.asp
 ****Best Western Plus
Mithatpaşa Cad.
No: 128 Konak
489 15 00
489 17 09
http://www.hotelkonakizmir.com/ reservation@hotelkonakizmir.com
 BBeyondHotelKızılay Caddes
i No:5

463 05 85

 www.hotelbeyond.com info@hotelbeyond.com
 ****Blanca OtelMürselpaşa Bulvarı
1397 Sok.No:2
Kahramanlar

441 84 14

 www.blancahotel.com info@blancahotel.com
 ÖBlue Boutique Hotel
Mürselpaşa Bulvarı.
No:13 Basmane
484 25 25
484 25 50
 www.bluehotelizmir.com info@bluehotelizmir.com
 ***Otel Dokuz Eylül
Mustafa Kemal
Sahil Bulvarı
No:273 Küçükyalı
445 94 80
483 15 16
 http://sks.deu.edu.tr/tr/
sosyal-tesisler/otel-dokuz-eylul/
 9eylulotel@gmail.com
 ****Doubletree
by Hilton İzmir Alsancak
Şair Eşref Bulvarı 1373 Sok. No:5 Alsancak402 02 02http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/izmir/doubletree-by-hilton-hotel-izmir-alsancak/
 ****Ege Palas OteliCumh. Bulvar
ı No:210 Alsancak
463 90 90 
463 81 00
 www.egepalas.com.tr info@egepalas.com.tr
 BGrand Corner HotelAnafartalar Cad
. No:783 Basmane
484 41 41
484 41 77
http://www.grandcornerhotel.com info@grandcornerhotel.com
 ***Grand Zeybek OteliFevzipaşa Bul.
1368 Sokak No:6 
Çankaya
441 95 90
484 67 91
 www.grandzeybekhotel.com.tr info@grandzeybekhotel.com.tr
 *****Hilton İzmirGazi Osmanpaşa
Bulvarı No: 7

497 60 60

http://www.hilton.com.tr/
oteller/turkiye/izmir/hilton-izmir/
 ***İbis İzmir Otel Atatürk Cad
No:
410 Konak
414 70 00
414 70 59
 http://www.ibis.com/gb/hotel-
8158-ibis-izmir-alsancak/index.shtml
 ****İsmira OtelGazi Osmanpaşa. Bulvarı
No:28 Alsancak
445 60 60
445 60 71
 http://www.hotelismira.com/ ismira@hotelismira.com
 Bİzmir Comfort oteliMürselpaşa Bul No:159 Kahramanlar425 26 00
425 22 00
 http://www.izmircomforthotel.com/
 ****İzmir Palas OteliVasıf Çınar Bul.
No:2 Alsancak
465 00 30
422 68 70
 http://www.izmirpalas.com.tr/ info@izmirpalas.com.tr
 ***Kabaçam Oteli1364 Sok.No:2/1 Çankaya482 33 53 
484 05 49
 http://www.otelkabacam.com info@otelkabacam.com
 ****Karaca OtelŞevket Özçelik Sok.
No:55 Sevgi Yolu
Alsancak

489 19 40

 http://www.otelkaraca.com.tr rezervasyon@otelkaraca.com.tr
 **Katipoğlu OteliFevzipaşa Bul.
41/2 Çankaya
425 41 22
489 47 75
 http://www.katipogluotel.com/
 ***Otel Kâya
Gazi Osmanpaşa Bul
.No:45 Çankaya 
483 97 71
483 97 73
 www.otelkaya.com info@otelkaya.com
 ****Kaya Prestige Oteli1371 Sk
.No:7 Çankaya
483 03 23
489 22 99
 www.kayaprestige.com.tr info@kayaprestige.com.tr
 BKey OtelMimar Kemalettin Caddesi
No: 1 Konak
482 11 11
482 11 10
 www.keyhotel.com info@keyhotel.com
 ***Kilim OtelAtatürk Bulvarı Konak
484 53 40
489 50 70
 www.kilimotel.com.tr info@kilimotel.com.tr
 ****Kordon Otel Pasaport
Akdeniz Cad.
No:2 Pasaport

484 81 81

http://kordonotel.com.tr/kordon-otel-pasaport.html info@kordonotel.com.tr
 ***Kordon Otel Alsancak1377 Sokak
No.9 Alsancak
484 81 81
http://kordonotel.com.tr/kordon-otel-alsancak.html info@kordonotel.com
 ***Marla OteliAkdeniz Mah.
Kazım Dirik Cd.
No:7 Pasaport
441 40 00
441 11 50
 www.otelmarla.com info@otelmarla.com
 BMarlight Butik OtelFevzipaşa Bulvarı
1367 Sokak
No.3 Çankaya
484 12 13 http://www.marlightotel.com/ info@marlightotel.com
 ***Megapole Hotel
Mürselpaşa Bulvarı
Bozkurt Caddesi
No:30
441 11 06
441 11 82
 www.megapolehotel.com info@megapolehotel.com
 BMet Boutique HotelGazi Bulv.
No:124 Çankaya
483 01 11
483 14 20
 www.metotel.com info@metotel.com
 **Mini Fuar Hotel
1397 Sok.
No:10 Kahramanlar
441 58 84
441 58 71
 www.minifuarhotel.com info@minifuarhotel.com
 *****Mövenpick OteliAkdeniz  Mah
Cumhuriyet  Bulvarı
No.138

488 14 14

http://www.movenpick.com/tr/europe/turkey/izmir/hotel-izmir/genel-bakis/ hotel.izmir@movenpick.com
 BOğlakçıoğlu Park Boutique Hotel1367 Sok.
No:9 Çankaya
425 33 33
425 34 33
 www.parkhotelizmir.com info@parkhotelizmir.com
 BOntur Otel İzmirGazi Bulv.
No:130 Çankaya
484 02 55
441 75 47
 http://izmir.onturhotels.com/ izmirinfo@onturhotels.com
 ***Otel Vesta Fuar1258 Sokak
No:8 Kahramanlar
402 02 22http://otelvesta.com.tr/indexx.php?f=eb85cb3e0d
69c8905af6b9
16d188d23d&sayf
a_id=34&id=67486
info@otelvesta.com.tr
 ***Otel Vesta Liman1475 Sokak
No:3 Alsancak
421 56 09 http://otelvesta.com.tr/indexx.php?f=eb8
5cb3e0d69c8905af6b
916d188d23d&sayfa_id=34&id=67486
 inf@otelvesta.com.tr
 ****Palm City OteliMürselpaşa Bul.
No:149 Kahramanlar

445 8080 

 http://www.palmcityhotel.com
/palmcity-izmir.asp
 info@palmcityhotel.com
*****Renaissance İzmir OtelAkdeniz Mah.
Gaziosmanpaşa Bulvarı
No:16 Alsancak
497 77 77 http://www.renaissance
izmirhotel.com
reservation.izmir@
renaissancehotels.com
 BSC İnn Boutique HotelMürselpaşa Bulv.
No:2/2 Konak
446 54 00
446 27 40
 http://www.scinnboutique.com info@scinnboutique.com
 ***Susuzlu  OtelFevzipaşa Bul
No:160 Çankaya
483 05 21
484 29 07
 http://www.susuzlu.com/otel/tr/ info@susuzlu.com
 ****Susuzlu Atlantis OteliGazi Bulv.
No:128 Çankaya
483 55 48
483 06 99
 http://www.susuzlu.com
/atlantis/tr/
 info@susuzlu.com
 ***Susuzlu Seçkin OtelFevzipaşa Bul.
No:166 Çankaya
446 46 21
446 15 46
 http://www.susuzlu.com/seckin/tr/ info@susuzlu.com
 *****Swıss Otel Grand EfesGaziosmanpaşa Bulvarı
No: 1 Çankaya
414 00 00
414 10 10
 http://www.swissotel.com.tr
/hotels/izmir/
 izmir@swissotel.com
 ***Hotel Tanık
Gaiz Bulvarı
1364 Sok.No:13 Çankaya
441 20 07
483 11 19
 http://tanikhotel.com/ info@tanikhotel.com
 ***Veramor Hotel Wellness & SPA
1488 Sokak
No: 7  Alsancak
421 12 87
421 02 69
 http://veramorhotel.com.tr/ info@verapalas.com
 **Walk In HotelDokuz  Eylül Meydanı
No: 2

402 2200

 http://www.walkinhotels.com/ info@walkinhotels.com
 ***Yumukoğlu OteliŞair Eşref Bulvarı
1371 Sokak No:8 Çankaya
483 6565 
446 29 58
 http://hotelyumukoglu.com.tr/ info@hotelyumukoğlu.com.tr
 ****Ramada Plaza İzmir Mürsel Paşa Bulvarı
No: 12 Kahramanlar
455 60 00 
455 60 10
 http://www.ramada
plazaizmir.com
  info@ramadaplazaizmir.com
 ***İzan Otelİsmet Kaptan Mah.
Hürriyet Bulv.
1370 Sok. No:22 Konak
445 75 06
445 75 08
 http://izanotel.com/ info@izanhotel.com
 *** Volley Hotel İzmirMimar Sinan Mah.
1486 Sok. Alsancak
404 12 12
404 13 13
 http://www.volleyhotel
,izmir.com/
 info@volleyhotelizmir.com
 ***SH SmartHotels İzmirFevzipaşa Bulvarı
No:153 Çankaya
402 5 402
482 10 25
 http://www.smarthotels.com.tr/ info@smarthotels.com.tr

Kütüphane Kitap ve Okuyucu İstatistikleri: (2021 Yılı)

Kütüphane Adı

Kitap Sayısı

Okuyucu Sayısı

Üye Sayısı

Ödünç Materyal Sayısı

Atatürk İl Halk Kütüphanesi 

60368

17965

45212

18940