İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KONAK

konak

KONAK İLÇESİ'NİN ANTİK ÇAĞ HAZİNELERİ

Homeros ve Meles Çayı

Büyük İskender'in Kadifekalesi

Roma Agorası

İZMİR'İN BÜYÜK HEMŞERİSİ HOMEROS

İlyada ve Odysseia isimli efsanevi edebi ürünleri günümüze kadar ulaşmış olan, tarihin ilk ve en büyük şairi Homeros, İzmir'de doğmuştu.

Homeros, destanlarını bir Anadolu lehçesi olan İyonca-Aiolca karışımı bir üslupla söylemiştir.

Homeros'un en ünlü lakabı 'Melesigenes', yani “Meles Çayı'nın çocuğu”dur.

Homeros'un Lir Çaldığı Meles Çayı

Aristotales, Homeros'un doğumunu şöyle anlatır: “Anadolu’ya İyon göçleri sırasında, İos Adası'nın bir kızı olan Kriteis, bir ilah tarafından hamile kalır. Bu kadın Egina'ya kaçsa da korsanlar, kadını İzmir'de Lidya Kralı Maion'a sunarlar. Kral, kadına âşık olur ve onunla evlenir. Bir süre sonra Kriteis, Meles Çayı kenarında Homeros'u doğurur ve ölür. Maion, bu kendisinden olmayan çocuğu büyütür ve ona doğduğu yeri vurgulayan ”Melessigenes (Meles'in Çocuğu)” ismini verir. Antikçağın çeşitli yazarları Homeros’un yaşantısı hakkında farklı sözler söylemelerine karşın fikir birliğine sahip oldukları iki önemli konu vardır: Kör olan Homeros, İzmir doğumludur ve bu şair Meles Çayı’nın kıyısında şiirlerini söylemiş, çayın denize kavuşmak için kıvrıla fışkıra ilerlediği yörelerde lir çalarak destanlar şakımıştır. Eski yazarlar, sözü geçen Meles Çayı'nın günümüzdeki Halkapınar Çayı olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır. Ancak, modern çağın yazarları, tarihçileri ve arkeologları, Meles Çayı’nın Kemer Çayı olduğu konusunda bir fikre sahiptirler. Yaşamını İzmir'de geçiren, Roma döneminin ünlü söylevcisi Aristides, Meles Çayı'nı şöyle anlatıyor: ”Deniz perilerine ismini veren Meles, kentin kapıları önünde kolunu uzatır. Kaynadığı yer, denize doğru suları akan bir hamamdır(Diyana Hamamları). Meles; mağaraların, evlerin ve ağaçlık korulukların arasından geçip gider. Meles çağıldamaz, onun dalgaları sessiz ve usulca denize kavuşur. Bazen, denizin dalgaları köpürünce, Meles’in dalgaları geri bile çekilir. Meles'in her tarafı balıkla doludur. Yaz, kış aynı seviyededir. Ne kurur ne de kükrer. Meles, serseri değildir; yatağını terk etmez. Çünkü İzmir'in aşığıdır. O'nun amacı, şehri öpe koklaya, yavaş yavaş sevişerek denize ulaşmaktır.'

 

Büyük İskender, Kadifekale'de

İskender, Anadolu'ya muazzam ordularıyla birlikte gelmişti. İzmir'in ikinci kez kurulması bu öykü içinde yer alır. Tıpkı İskender'in ismini taşıyan nice kentler gibi (İskenderiye, İskenderun) İzmir de bu dönemden sonra İskender'in mührünü taşımaya başlayacaktır. Efsanelere karışmış olan İzmir'in ikinci kuruluş öyküsü şöyledir: İsa’dan önce 334 yılında Sardeis'ten (Sart) İzmir'e gelen Büyük İskender, 'Pagos Tepesi' denilen Kadifekale'de, Nemesis Kutsal Alanı'nda (İzmirliler çifte Nemesis'i yani ikili su perisini kutsal sayarlardı) avlanırken, bir ara ulu bir çınarın (bazı kaynaklarda palmiye diye geçer) altında uykuya dalmış. Rüyasında gördüğü iki Nemesis, İskender'den yepyeni bir İzmir kentini uyuduğu tepenin eteklerinde kurmasını istemişler. Uykusundan uyanan İskender, Klaros'un (Ahmetbeyli) Apollon Kâhini’ne gördüğü rüyayı anlatarak fikrini sorar. Kâhin rüyayı tek bir cümlede yorumlar.  İskender, generalleri Antigonos ve Lysimakhos'a yeni kenti kurmaları için emir verir. İnşaatlara Antigonos başlar, kenti bitiren ise, Lysimakhos olur. Nemesis adında Kadifekale'de bir tapınak yapılır.            

 

ROMA DÖNEMİ

Romalılar, İzmir'e İ.Ö. ile İS 395 yılları arasında egemen olmuşlardı. Roma Dönemi başlı başına dev ve görkemli bir dönemdir. Sezar, Oktavyanus, Marcus Airelyus, Brütüs ve Hadrianus gibi Romalı İmparatorların veya Kraliçe Küçük Faustina’nın âşık oldukları doğunun efsane kızıdır İzmir. Romalı İmparatorlar, ünlü savaşçılar, generaller ve konsüller; dinlenmek ve doğunun gizemine savrulmak için Akdeniz'in en doğusundaki İzmir'e gelmişlerdir. Küçük Asya'da Tiber Tapınağı'nın yapılması için on bir kent arasında bir tercih yapılması gerekiyordu. Tüm  o ünlü kentler içinde, bizzat Roma İmparatoru tarafından yapılan seçimde, önceliği 'İzmir' almıştır. İzmirliler bu dönemde ticaret, bilim ve eğitim alanlarında zamanın en ilerisiydi . Tapınaklar, okullar, kültür sarayları, hastaneler,  geniş caddeler, büyük bir mimari sezgi ile düzenlenmiş semtler,  jimnazyumlar, koşu alanları ve tiyatrolar ile İzmir; coğrafyacı Strabon’un dediği gibi, dünyadaki kentlerin en güzelleri arasındaydı. Bu yüzden İtalya'dan, Yunanistan'dan, Adalar'dan ve Asya'dan birçok öğrenci okumak için İzmir’e gelmiştir. Yontulan bir mermer kitabede, İzmir'e 'Âlimler Ormanı' dendiğine de rastlamaktayız.

 

İZMİR'İN HALA YAŞAYAN AGORASI

 

Eskiden Türk Mezarlığı olan Agora kalıntıları, yüzyıllardır yarı açıkta duran bazı mermer sütunların ilgi çekmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Agora'nın ortaya çıkarılmasında, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin eski müdürü Selahattin Kantar’ın katkıları büyüktür. Türk Tarih Kurumu'nun yardımı ile 1932-1941 yıllarında bizzat kazıları yürüten Selahattin Kantar ve daha sonra Agora hakkında çeşitli yayınlar yapan Arkeolog Hakkı Gültekin, Roma Dönemi İzmir'ini aydınlatma açısından paha biçilemez bir hazine olan Agora'yı gözler önüne sermiştir.

İzmir, M.S. 178 yılında müthiş bir deprem sonucu yerle bir olmuştu. Kalıntıları bulunan Agora'nın 178 yılından sonra İmparator Marcus Aurelius'un yardımları ile yeniden inşa edilen Agora olduğu tespit edilmiştir. Çünkü imparatorun eski eşi Küçük Faustina bu tarihten sonra Anadolu'da vefat etmiştir. Agora'da Küçük Faustina'nın maskının üzerinde yer aldığı bir kemer bulunmuştur. Bu nazlı Kraliçe'nin büstü günümüzde de Agora'yı süslemektedir.

 

Ak Sakallı Tanrı Poseidon

 

İzmir Agorası kazılarında, Roma döneminde yapılmış 'Tanrı Poseidon'un kabartma şeklinde bir heykeli bulunmuştur.

Kentin deniz ticaretindeki önemini vurgulayan Poseidon Heykeli, Bazilika'nın batı ucunda yerin altında bulunmuştur. Burnu kırıktır. Bir kaya üzerinde sola dönmüş vaziyette oturan ve Krepis denilen ayakkabısını giymiş olan Poseidon'un belden aşağısı bir mantoyla sarılı, yukarı kısmı ise çıplaktır. Sağ elinde üç dişli bir asa, sol elinde Yunus Balığı vardır. Bilindiği gibi Poseidon, denizler tanrısıdır. Denizdeki tayfunların, dalgaların ve girdapların hâkimi olan Poseidon; iyi insanları taşıyan gemilerin koruyucusu, kötü donanmaların amansız düşmanıdır. Mitolojiye göre Baş tanrı Zeus ile devamlı didişen Poseidon Anadolulu olduğu için, Troya savaşlarında Yunanlılara karşı, Anadolu özgürlük savaşlarını tutmuştur. Yunanlı savaşçılar, tüm İlayda Destanı boyunca Poseidon'un müthiş öfkesinden şikâyet edip dururlar. Yine aynı sebepten, Yunanlı savaşçı Odysseuei denizyolu ile ülkesine dönerken kükremiş Poseidon'dan az çekmez.

 İsterseniz Homeros'u dinleyelim. Bakın Poseidon, Odysseus'a nasıl saldırıyor:

    (Odysseia, bölüm 5, satır 291)

    'Böyle dedi, yığdı bulutları üst üste

     Bir anda, allak bullak etti denizi,

     Üçlü yabasını tutuyordu elinde,

     Salıverdi çeşitli yellerin kasırgasını tekmil,

     Toprağı, denizi kapladı göklerden,

     Euros'la Notos ve uyuyan Zephyros,

     Ve koca dalgalarla açık gökten kopan Boreas,

     Estiler dört bir yandan boğuşa boğuşa.

     Sızladı yüreği Odysseus'un çözüldü dizlerinin bağı,

     İnleye inleye şöyle dedi ulu canlı yüreğine:

     Vay benim talihsiz başım vay,

     Bunu da mı görecektim sonunda?

     Tanrıça'nın dediği doğru mu çıkıyor ne?

     Daha çok çile dolduracaksın demişti,

     Baba toprağına varmadan önce

     Saçları Buğdayla Örgülü Demeter...

 

İzmir Agora’sında Poseidon kabartmasının hemen yanı başında 'Güzel Örgülü Demeter'in de bir heykeli bulunmuştur. Kırık parçalardan oluşan bu mermer kabartmanın Roma Dönemi'nde Poseidon ile bitişik durduğu tahmin edilmektedir. Homeros'un destanlarında 'Güzel Saçlı Kraliçe' veya 'Güzel Örgülü Demeter' diye geçen Toprak ve Bereket Tanrıçası Demeter'in heykeli ayakta ve sağ ayağı üzerinde doğrulmuş olarak tasvir edilmiştir. Agora'daki Demeter, kemersiz, bir hiton üzerinde, baştan aşağı örtülü bir manto kuşanmıştır. Sağ eliyle uzun elbisesinin ucunu, sol eliyle aşağı sarkan elbisesini yukarı doğru çekmektedir.

Saçları buğdayla örtülü bir Bereket anası olarak, dünya sanatçılarının yüzyıllarca ilham kaynağı olan Demeter, İzmir Agorası'ndaki kabartması ile kentin kara üretimi ve ticareti açısından önemini vurgulamıştır. Agora'daki Poseidon'la yan yana yontulan Demeter, İzmir’in Roma Dönemi'nde Asya'nın en işlek kenti olduğunu belirtmektedir.

 

Sevimli Küçük Faustina'nın Öyküsü

'Küçük Faustina' kıvırcık sarı saçlı, zümrüt yeşili gözlü, şeker gibi tatlı ve kumru gibi masum bir kızmış. Babası Roma İmparatoru Antoninus Pius'un görkemli sarayında yaşayıp giderken, İspanya kökenli sanatçı bir aileden gelen yakışıklı Marcus Aurelius'a âşık olmuş. İki genç, romantik bir aşk yaşayarak İS 145 yılında törenle evlenmişler. Prenses Faustina ile mutlu bir evlilik geçiren Marcus Aurelius, kayınpederinin ölümü üzerine güçlü bir politik özgeçmişi olması yüzünden İmparator ilan edilmiş.

İmparator Marcus İS 175 yılında kendisine karşı isyan eden Romalı General Casus'a karşı Asya Seferi'ni başlatmış. Yanına sevgili karısı küçük Faustina'yı ve oğlu Commodus'u da almış. İzmir'e geldiklerinde, Faustina, Doğu'nun bu masmavi kentine aşık olmuşmuş. Kadifekale surlarına çıkar, denizden esen imbata karşı, bembeyaz güvercinlerini azat edip gökyüzüne salıverirmiş.

Ne yazık ki, Roma Ordusu Toros Dağları'nı aşarken, Halala kenti civarındaki Küçük Faustina hastalanmış ve kocasının kolları arasında ölüvermiş. İmparator Marcus Aurelius, büyük bir üzüntüye kapılmış. Suriye ve Mısır'a gittikten sonra, İzmir'e dönmüş ve karısının sevdiği bu kentten ayrılmak istememiş. Bu arada İzmirli Aristeides ile çok yakın dostluk kurmuş. İşte, bu hüzün dolu günlerin dostluğu sonucu, İzmir İS 178'de korkunç bir depremle yıkılınca İmparator'un özel ilgisiyle İzmie yeniden inşa edilebilmiştir.

İzmirliler, sevgili kentlerini yeniden kurarken Agora'nın batı yapısı girişindeki kemerli kapıya Küçük Faustina'nın bir kabartmasını yerleştirmişler. Burnunun, dudaklarının ve çenesi hafif zedelenmiştir.

KONAK MEYDANI VE CİVARINDAKİ TARİHİ BİNALAR

Konak Meydanına çıkan caddeler ve bulvarlar üzerinde meydana gelen ve Neoklasik Türk Üslubu veya Milli Mimari Rönesans’ı denilen fakat daha sonra adı 1. Ulusal Mimarlık Akımı diye değişen üslupta binalar yükselmeye başlamıştı. 1. Ulusal Mimari Akım Cumhuriyet dönemi mimarlarımızdan Kemalettin ve Vedat beylerin öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Üslup Türk milli tarzını hedeflemeyi amaçlamıştır. Yapılarda klasik Osmanlı dönemi mimari öğeleri ve süslemeleri kullanılırken bunun yanında Selçuklu dönemi mimari öğeleri ve süslemeleriyle melez bir üslup ortaya çıkarılmıştır. Teraslar, konsollar, yuvarlak köşeler, köşe kubbeleri, plasterler, sivri kemerli pencere ve kapılar, çini panolar, mukarnaslı kemerler, köşe alınlıkları gibi detaylar bu yapılarda kullanılmıştır. Bu yapıların bazılarına örnek verecek olursak; Borsa Sarayı, Tuhafiyeciler Çarşısı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdürlüğü Binası, Tekel Müdürlüğü Binası, Ziraat Bankası, Çatalkaya Hanı    

(Roma Bankası Binası), Afyon Hanı, Bahçeliler Hanı, Osmanlı Bankası, Kısmet Hanı, Silahtaroğlu Hanı, Kavaflar Çarşısı, Türkiye Ekonomi Bankası binası, Pasaport binası, yangın alanı dışında kalan Milli Kütüphane ve Elhamra Sineması Binaları, Türk Ocağı binası ve simdi bahsedeceğim Kardıçalı Hanı bu yapılardan bazılarıdır. 

HÜKÜMET KONAĞI

1868-72 yılları arasında inşa edilmiş olan Hükümet Konağı, İzmir için mimari özelliğinden çok Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri nedeniyle önemli olan bir yapıdır. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e gelmesi ile Hükümet Konağı'na çekilen Türk Bayrağı adeta zafer ile özdeşmiş bir görüntüdür. Bu nedenle, Konak 1970'de yandıktan sonra 1971 yılında açılan Yeni Hükümet Konağı mimari proje yarışmasında, yapının bayrağın çekilmiş olduğu balkonlu bölümünün korunması öngörülmüştür. 1970'lerin ortalarında tümüyle yıkılan Konak, uzun süren tartışmalar sonucunda 1980'den sonra cepheleri orijinaline çok yakın bir şekilde yeniden inşa edilmiştir.

SAAT KULESİ

Sarı Kışla, Hükümet Konağı, Hapishane, Hastane ve en son eklenen Saat Kulesi ile Osmanlı Devleti’nin İzmir’de modernleşme çizgisindeki kamusal meydanı tamamlanmış olup ve bu mekân toplumsal alanda çok sık kullanılan bir yer olmuştur, hatta kentin kalbi haline gelmiştir. 1901 yılında 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. Yılı için Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından yaptırılan ve yapımı 1 Eylül 1901’de tamamlanarak faaliyete geçen Saat Kulesi, İzmir’in güzel çirkin, acı tatlı, sevinçli üzgün yirminci yüzyılda yaşadığı her güne tanık olmuştur. Ne var ki bu anıt, 1 Şubat 1974 tarihinde İzmir’de yaşanan 5,2 şiddetindeki depremden zarar görmüş ve kulenin saat kadranları üzerindeki son kat yıkılmış, inşa edilirken kesme taşlar arasına demir ve bakır lehimlenerek yapılan ana gövde depremlere dayanmıştır. Yıkılan kısım yaklaşık iki yıllık süre içinde onarılarak eski haline getirilmiştir. Saati dönemin Alman İmparatoru Kayser II. Wilhelm tarafından Osmanlı-Alman yakınlığı nedeniyle hediye edilmiştir.

Konak meydanını süsleyen ve İzmir’in simgesi olan Saat Kulesi gerçekten zarif bir sanat eseridir. 81 metrekare taban üzerine sekizgen şekilde ve dört basamaklı haç biçimde mermer bir platform üzerine yapılan Saat Kulesi, 25 metre yüksekliğinde ve dört katlıdır. Sekizgen platformun dar kenarlarında, dörder küçük sütun üzerine oturan sebiller yer alır. At nalı kemerli, baldaken biçimli sebillerin üçer çeşmesi ve kurnası ile ortasında fıskiyeleri vardır. Fıskiyelerden bugün iki tanesi yok olmuştur. Baldekenlerin üzerini alemli kubbeler örter. Sebiller arasındaki geniş dört cephede, at nalı kemerli, demir şebekeli birer açıklık bulunur. Bu açıklıklardan deniz tarafındaki olanı kapıdır. Cephelerin ve sebillerin üzerini çepeçevre fistolu saçak dolaşır. Kulenin platformu beyaz mermerden, diğer bölümleri ise kesme taştan yapılmıştır.

Sekizgen kaide üzerinde sütunlu bir galeri ve onun da üzerinde köşeleri pahlanmış kare prizma gövde yükselir. Zarif başlıklı, küçük kaideli sütunlar birbirine üç dilimli kemerlerle bağlanır. Galeri ve çeşmelerde kullanılan pembe ve yeşil sütunların başlıklarında ve köşelerinde bitkisel süslemeler yer alır. Gövdenin dört bir tarafında, orta yerinde açılmış at nalı kemerli küçük nişli balkon görüntüsü veren unsurlar görülür. Bunun üzerinde, Doğu ve Batı yönlerinde birer Osmanlı arması, Kuzey ve Güney yönlerinde ise Sultan II. Abdülhamit’in tuğraları kabartma olarak yapılmıştır.

İLK KURŞUN ANITI

Yunan Ordusunun İzmir'i işgali sırasında, denizden karaya çıkan düşman askerlerine karşı ilk kurşunu sıkarak, Türk direnişinin ilk örnek davranışını gösteren ve ardından şehit olan gazeteci Hasan Tahsin adına dikilen ve onu ilk kurşunu sıkarken gösteren heykel-anıt bugün Konak Meydanındadır. Anıt, 1974 yılında yaptırıldı.

İlk Kurşun Anıtı

YALI (KONAK )CAMİİ

Konak Meydanı'nda, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, İzmir'in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, Mehmet Paşa kızı Ayşe Hatun tarafından 18.yüzyılda yaptırılmıştır. Sekizgen planlı caminin mimarisinde kesme taş kullanılmıştır. Harim ile dış cephelerde yer alan çiniler, 19. yüzyıl Kütahya çini geleneğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. 

KEMERALTI ÇARŞISI

Konak ilçesinde Mezarlıkbaşı semtinden başlayarak Konak Meydanı’na kadar ulaşan ve ticari faaliyetlerin yoğun şekilde yaşandığı semt ve çarşı. Fevzipaşa Caddesi ve Eşrefpaşa Caddesi çarşının kara sınırlarını oluşturur.

1650–1670 yıllarından itibaren deniz kıyısının doldurulması ve yeni yerleşim alanları ile ticarethanelerin açılması ile oluşturulmuştur. 1597'de inşa edilmiş Hisar Camii'nin bulunduğu mevkiden başlatılmış bu yayılmanın çizgisini, başka bir şekilde eski deniz kıyısı hattını günümüzdeki Anafartalar Caddesi oluşturur.

Kemeraltı Çarşısı ilk yıllarında üzeri tonoz ve kiremit örtülü, sokakları kapsayan bir kapalı çarşı görünümünde olup 19. yüzyılın sonlarına kadar bu özelliğini korumuştur. Bugün üzeri açık olan ara sokakların bir bölümünün de üzeri beşik tonozla örtülü idi. Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir’in en önemli camilerinden birisi olan 1597 tarihli Hisar Camii ve 1744 tarihli günümüzde turistik amaçlı hizmet veren Kızlarağası Hanı gibi pek çok cami, han ve havra bulunmaktadır. 19. yüzyılda İzmir’in ticaret hayatının can noktası olan bu çarşı eski hanlar ve bedestenleri kapsamaktadır. Çarşı demirciler, kömürcüler, çiviciler, baharatçılar ve saman pazarı gibi ticarethaneleri kapsamakta idi. Çarşıda her ticarethane gruplar halinde ayrı bölümleri oluşturmaktadır.

Günümüzde Kemeraltı Çarşısı İzmir’in önemli bir alış veriş merkezi haline gelmiştir. Tonoz ve kubbeli bazı dükkânlar özelliğini korumuş olmalarına rağmen çoğunlukla modern iş merkezleri, mağazalar, kafeteryalar ve sinemalar burada toplanmıştır. Bunların yanı sıra Türk el sanatları örneklerini yansıtan seramiklere, çini panolara, ağaç eserlere, madeni eserlere, düz dokuma yaygıları ile halı ve kilimlerin satışının yapıldığı dükkânlar da burada bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesisleri Sayısı:

--Konaklama Tesisleri--

İşletme Belgeli Tesisler

Yatırım Belgeli Tesisler

TOPLAM

Tesis 
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis Sayısı

Oda
Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak
Sayısı

KONAK

66

4.635

9.154

5507104871514210202

İlçedeki Turizm işletme Belgeli Tesis Listesi
 
SınıfıAdıAdresiTelefon
Faks
 Web Sitesi
 **Ak OteliŞ.Fethi Bey Cad.
No:28 Merkez
445 14 00
484 36 93
 www.hotelak.com.tr
 **Alican 2 OteliEtiler 1268
Sokak No:12 Basmane
425 29 12
 ***Alican OteliFevzipaşa Bul.
No:157 Çankaya

484 27 68

 ****Anemon Fuar Otel1362 Sok. No:57 Montrö/Alsancak
446 06 46
446 32 42
 http://www.anemonhotels.com
/otel-izmir/anemon-fuar.aspx
 ****Anemon OteliMürselpaşa Bul. No:40 Kahramanlar
446 36 56
446 36 55
 http://www.anemonhotels.com/
otel-izmir/anemon-izmir.aspx
 ÖAntik Han OteliAnafartalar Cad.
600 Çankaya
489 27 50
483 59 25
 www.otelantikhan.com
 ****Armis HotelMürselpaşa Bulv.
No: 157 
402 35 35
402 35 36
 www.armishotel.com
 A Aveyn Apart  Mithatpaşa Caddesi, Şht. Ceysu Ceylan Sk. No:10 0533 350 04 98https://www.aveynapart.com/ 
 **Hotel Baylan YenişehirGaziler Cad.
No:290 Yenişehir
458 25 80
458 21 80
http://www.hotelbaylan.com/index-yen-en.asp
 ***Hotel Baylan Basmane
1299 Sok
.No:8 Basmane
483 01 52
483 38 44
 http://www.hotelbaylan.com/index-bas-en.asp
 ****Best Western Plus
Mithatpaşa Cad.
No: 128 Konak
489 15 00
489 17 09
http://www.hotelkonakizmir.com/
 BBeyondHotelKızılay Caddes
i No:5

463 05 85

 www.hotelbeyond.com
 ****Blanca OtelMürselpaşa Bulvarı
1397 Sok.No:2
Kahramanlar

441 84 14

 www.blancahotel.com
 ÖBlue Boutique Hotel
Mürselpaşa Bulvarı.
No:13 Basmane
484 25 25
484 25 50
 www.bluehotelizmir.com
 Ö Büyük Konak  Yeşiltepe, 404. Sk. No:22 268 17 73 
 ***Otel Dokuz Eylül
Mustafa Kemal
Sahil Bulvarı
No:273 Küçükyalı
445 94 80
483 15 16
 http://sks.deu.edu.tr/tr/
sosyal-tesisler/otel-dokuz-eylul/
 ****Doubletree
by Hilton İzmir Alsancak
Şair Eşref Bulvarı 1373 Sok. No:5 Alsancak402 02 02http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/izmir/doubletree-by-hilton-hotel-izmir-alsancak/
 Ö Dutlu Konak Yeşiltepe, 401. Sk. No:11268 17 73  
 ****Ege Palas OteliCumh. Bulvar
ı No:210 Alsancak
463 90 90 
463 81 00
 www.egepalas.com.tr
 *** Emen's Hotel İsmet Kaptan, 1364 sokak, Mahallesi No:4 402 26 26 https://emens.com.tr/
 **** Four Points By Shereton Çınarlı, Cinaralti Avenue, Ankara Cd. No: 17/A 344 41 44 
 BGrand Corner HotelAnafartalar Cad
. No:783 Basmane
484 41 41
484 41 77
http://www.grandcornerhotel.com
 ***Grand Zeybek OteliFevzipaşa Bul.
1368 Sokak No:6 
Çankaya
441 95 90
484 67 91
 www.grandzeybekhotel.com.tr
 **** Greymark HotelEtiler, Mürselpaşa Blv. No:8484 00 72  
 *** HAYOtel  Alsancak, 1476/1. Sk. No:5445 56 67  https://www.hayotel.com.tr/
 ***İbis İzmir Otel Atatürk Cad
No:
410 Konak
414 70 00
414 70 59
 http://www.ibis.com/gb/hotel-
8158-ibis-izmir-alsancak/index.shtml
 P In House Ragıp Paşa Konağı  Pazaryeri, Anafartalar Cd. No:750489 52 85  
 ****İsmira OtelGazi Osmanpaşa. Bulvarı
No:28 Alsancak
445 60 60
445 60 71
 http://www.hotelismira.com/
 *** İzan Otel  İsmet Kaptan, Mahallesi, 1370. Sk. No:22 445 75 06 
 **** İzmir Marriott Otel  Akdeniz, Gazi Blv. NO:1497 00 00  https://www.marriott.com/hotels/travel/adbmc-izmir-marriott-hotel/
 ****İzmir Palas OteliVasıf Çınar Bul.
No:2 Alsancak
465 00 30
422 68 70
 http://www.izmirpalas.com.tr/
 ***Kabaçam Oteli1364 Sok.No:2/1 Çankaya482 33 53 
484 05 49
 http://www.otelkabacam.com
 ****Karaca OtelŞevket Özçelik Sok.
No:55 Sevgi Yolu
Alsancak

489 19 40

 http://www.otelkaraca.com.tr
 **Hotel 86 By KatipoğluFevzipaşa Bul.
41/2 Çankaya
425 41 22
489 47 75
 http://www.katipogluotel.com/
 ***Otel Kâya
Gazi Osmanpaşa Bul
.No:45 Çankaya 
483 97 71
483 97 73
 www.otelkaya.com
 ****Kaya Prestige Oteli1371 Sk
.No:7 Çankaya
483 03 23
489 22 99
 www.kayaprestige.com.tr
 BKey OtelMimar Kemalettin Caddesi
No: 1 Konak
482 11 11
482 11 10
 www.keyhotel.com
 ***Kilim OtelAtatürk Bulvarı Konak
484 53 40
489 50 70
 www.kilimotel.com.tr
 ****Kordon Otel Pasaport
Akdeniz Cad.
No:2 Pasaport

484 81 81

http://kordonotel.com.tr/kordon-otel-pasaport.html
 ***Kordon Otel Alsancak1377 Sokak
No.9 Alsancak
484 81 81
http://kordonotel.com.tr/kordon-otel-alsancak.html
 **** Kordon Otel Çankaya  Çankaya, Gazi Osman Paşa Blv. No 13 446 84 84  
 Ö Lagora Old Town Hotel GÜZELYURT MH. HAVRA SK. NO:302/1 KEMERALTI 425 02 05 https://www.lagoraoldtown.com/
 ***Marla OteliAkdeniz Mah.
Kazım Dirik Cd.
No:7 Pasaport
441 40 00
441 11 50
 www.otelmarla.com
 BMarlight Butik OtelFevzipaşa Bulvarı
1367 Sokak
No.3 Çankaya
484 12 13 http://www.marlightotel.com/
 BMet Boutique HotelGazi Bulv.
No:124 Çankaya
483 01 11
483 14 20
 www.metotel.com
 **Mini Fuar Hotel
1397 Sok.
No:10 Kahramanlar
441 58 84
441 58 71
 www.minifuarhotel.com
 *****Mövenpick OteliAkdeniz  Mah
Cumhuriyet  Bulvarı
No.138

488 14 14

http://www.movenpick.com/tr/europe/turkey/izmir/hotel-izmir/genel-bakis/
 BOğlakçıoğlu Park Boutique Hotel1367 Sok.
No:9 Çankaya
425 33 33
425 34 33
 www.parkhotelizmir.com
 BOntur Otel İzmirGazi Bulv.
No:130 Çankaya
484 02 55
441 75 47
 http://izmir.onturhotels.com/
 ***Otel Vesta Fuar1258 Sokak
No:8 Kahramanlar
402 02 22http://otelvesta.com.tr/indexx.php?f=eb85cb3e0d
69c8905af6b9
16d188d23d&sayf
a_id=34&id=67486
 ***Otel Vesta Liman1475 Sokak
No:3 Alsancak
421 56 09 http://otelvesta.com.tr/indexx.php?f=eb8
5cb3e0d69c8905af6b
916d188d23d&sayfa_id=34&id=67486
 ****Palm City OteliMürselpaşa Bul.
No:149 Kahramanlar

445 8080 

 http://www.palmcityhotel.com
/palmcity-izmir.asp
 **** Park Inn By Radısson İzmir Alsancak, Cumhuriyet Blv No:124, 404 42 42https://www.radissonhotels.com/tr-tr/oteller/park-inn-izmir 
*****Renaissance İzmir OtelAkdeniz Mah.
Gaziosmanpaşa Bulvarı
No:16 Alsancak
497 77 77 http://www.renaissance
izmirhotel.com
 BSC İnn Boutique HotelMürselpaşa Bulv.
No:2/2 Konak
446 54 00
446 27 40
 http://www.scinnboutique.com
 ***Susuzlu  OtelFevzipaşa Bul
No:160 Çankaya
483 05 21
484 29 07
 http://www.susuzlu.com/otel/tr/
 ****Susuzlu Atlantis OteliGazi Bulv.
No:128 Çankaya
483 55 48
483 06 99
 http://www.susuzlu.com
/atlantis/tr/
 ***Susuzlu Seçkin OtelFevzipaşa Bul.
No:166 Çankaya
446 46 21
446 15 46
 http://www.susuzlu.com/seckin/tr/
 *****Swıss Otel Grand EfesGaziosmanpaşa Bulvarı
No: 1 Çankaya
414 00 00
414 10 10
 http://www.swissotel.com.tr
/hotels/izmir/
 ***Hotel Tanık
Gaiz Bulvarı
1364 Sok.No:13 Çankaya
441 20 07
483 11 19
 http://tanikhotel.com/
 ***Veramor Hotel Wellness & SPA
1488 Sokak
No: 7  Alsancak
421 12 87
421 02 69
 http://veramorhotel.com.tr/
 P Viva La Vita  Alsancak, Can Yücel Sk. 3 A 400 01 01 https://vivalavita.com.tr/
 **Walk In HotelDokuz  Eylül Meydanı
No: 2

402 2200

 http://www.walkinhotels.com/
 ***Yumukoğlu OteliŞair Eşref Bulvarı
1371 Sokak No:8 Çankaya
483 6565 
446 29 58
 http://hotelyumukoglu.com.tr/
 ****Ramada Plaza İzmir Mürsel Paşa Bulvarı
No: 12 Kahramanlar
455 60 00 
455 60 10
 http://www.ramada
plazaizmir.com
 *** Volley Hotel İzmirMimar Sinan Mah.
1486 Sok. Alsancak
404 12 12
404 13 13
 http://www.volleyhotel
,izmir.com/
 ***SH SmartHotels İzmirFevzipaşa Bulvarı
No:153 Çankaya
402 5 402
482 10 25
 http://www.smarthotels.com.tr/

Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesis Listesi

Sınıfı

Adı

Adresi

4

EN OTEL

AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BUL. NO:128-130

4

MİTTE PORT OTEL

KOCAKAPI MAH. GAZİLER CADDESİ NO:214


BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİS LİSTESİ

KONAK

ARSLAN

KONAK

GEDİZ DERİN

KONAK

ÇETİNKAYA 2

KONAK

TRUVA

KONAK

ÇETİNKAYA 1

KONAK

AY

KONAK

KAFKAS

KONAK

KAHRAMAN

KONAK

BİANCA RESİDENCE

KONAK

BİANCA PLUS

KONAK

MİTHRAS

KONAK

LAGUNA

KONAK

ORKUN

KONAK

BALCA

KONAK

HOUSE TWO

KONAK

AVŞAR

KONAK

DEĞERLİ PALAS

KONAK

DENİZ

KONAK

M.B. CİTY

KONAK

YAYLA

KONAK

BED RED HOMES

KONAK

YEŞİL PALAS

KONAK

ÖMÜR

KONAK

GÖNEN PALAS

KONAK

MY SUİTE

KONAK

ZEBRA HOMES

KONAK

ÇİÇEK PALAS

KONAK

KERVANSARAY

KONAK

ALİBEY

KONAK

HÜRRİYET

KONAK

SELLUKA

KONAK

ŞEN

KONAK

MUZAFFER

KONAK

HOUSE TWO

KONAK

SARAY

KONAK

GÜVEN

KONAK

IN VIVO

KONAK

KOZAN CITY

KONAK

ELİT RESİDENCE

KONAK

MERAM

KONAK

BİLEN

KONAK

DİNLEN

KONAK

BODRUM

KONAK

SARAY

KONAK

ALAV

KONAK

HANCI

KONAK

YALI

KONAK

LİFE CORNER

KONAK

ÖZ MALATYA

KONAK

AKGÜN

KONAK

ÇAM PALAS

KONAK

Fİ HOMES

KONAK

REŞAT

KONAK

ŞÜKRAN

KONAK

LİDER

KONAK

GEDİZ PALAS

KONAK

ALSANCAK

KONAK

ATLAS

KONAK

AKPINAR

KONAK

PASAPORT PİER

KONAK

GRAND HEKİMOĞLU

KONAK

MERKEZ

KONAK

VATAN

KONAK

ANTİKHAN

KONAK

LAZZ BY KETENCİ

KONAK

KETENCİ RESİDENCE

KONAK

SPİL

KONAK

OLİMPİYAT

KONAK

MAYA

KONAK

KARTAL

KONAK

NUR PALAS

KONAK

SHANTİHOME

KONAK

AKPINAR

KONAK

İMPERİAL

KONAK

BRAGE ÇAM

KONAK

LOTUS GARDEN HOSTEL

KONAK

DEKA EVLERİ

KONAK

AVİN

KONAK

WOXEW

KONAK

HUZUR KONAKLAMA

KONAK

SERENİTY SUİT

KONAK

SERENİTY

KONAK

PİANO

KONAK

THE NEW ZEYBEK

KONAK

HOTEL İZ

KONAK

AHMET

KONAK

OVA

KONAK

KENT

KONAK

PERLA ARYA

KONAK

GAR

KONAK

LUCİD

KONAK

LALELİ

KONAK

RİVA ALSANCAK

KONAK

M Y

KONAK

BULVAR

KONAK

PASTOR

KONAK

MARİNA

KONAK

ENKA

KONAK

YILDIZ PALAS

KONAK

EGE

KONAK

ONURUM

KONAK

METRO

KONAK

AGORA PARK

KONAK

ÜSTÜN

KONAK

EGE PALAS

KONAK

LUNA

KONAK

MY SUN

KONAK

PUNTA VİSTA

KONAK

ŞİMAL

KONAK

VİTA PARK

KONAK

SİESTA 2

KONAK

SİESTA 1

KONAK

ÇAĞLA PINAR

KONAK

GÜLEN

KONAK

YENİ ERBİL

KONAK

GÖNEN

KONAK

GÜMÜŞ PALAS

KONAK

GÜVEN

KONAK

AKINCI

KONAK

AKSU

KONAK

KONAK EURO BEST

KONAK

ÇAYLAN

KONAK

TOROS

KONAK

SMYRNA RESİDANS

KONAK

VENÜS

KONAK

ROOSTER

KONAK

DENİZLİ EGE

KONAK

DERYA

KONAK

NK

KONAK

İLKSAN İZMİR KONUKEVİ

 


Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Adres: Akdeniz Mah. Vali Kazım Dirik Cad. 1343 Sokak No:31 Konak,  Tel: 0(232) 483 93 31-489 18 69


Kütüphane 
Kitap ve Okuyucu İstatistikleri: (2023 Yıl Sonu)

Kütüphane Adı

Kitap Sayısı

Okuyucu Sayısı

Üye Sayısı

Ödünç Materyal Sayısı

Atatürk İl Halk Kütüphanesi 

65.467

106.504

56.941

58.182

 İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi 5.00818.5095550