İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZELBAHÇE

GÜZELBAHÇE ADI NEREDEN GELİYOR?

M.Ö. VII. yüzyılda bölgede kurulan Klazomenia şehrinin  ismi zaman içerisinde halk dilinde Kilizman şekline dönüşmüştür.

Cumhuriyet döneminde “Kilizman” ismi, “Kızılbahçe” olarak değiştirilmiştir. 6 Temmuz 1957 tarihinde ise “Kızılbahçe” ismi değiştirilerek “Güzelbahçe” ismini almıştır.


 gzelbahce

GÜZELBAHÇE TARİHİ

ANTİK DÖNEM

Güzelbahçe’nin tarihi M.Ö. VII. yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde bölgeyi Dor Kabilesi işgal etmiş ve buraya “Klonamiye” adında bir şehir kurmuştur. Yerleşim yeri olarak seçilen ilçe, aynı zamanda 12 İyon kentinden biri olan Klazomenia şehri civarındadır.

Yöre; tarih boyunca Pers, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş, özellikle askeri birliklerin konakladıkları bir merkez haline gelmiştir.

TÜRK HÂKİMİYETİ DÖNEMİ

Malazgirt Savaşından sonra Türkmen boyları buraya yerleşmiş, Çakabey bir süre yöreye egemen olmuştur. Aydınoğulları 1310 yılında yöreyi ele geçirmiş, 1334’te Haçlılar buraya kısa bir süre ele geçirmişler, Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmışsa da Ankara Savaşı’nda (1402) Timur’a yenilmiştir. Timur tarafından Dikili yöresi yeniden Aydınoğullarına verilmiş, bir süre Haçlıların yönetiminde kalmış ve 1426’da kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Tarih boyunca; Türkmen boyları, Aydınoğulları, Haçlılar, Osmanlılar ve Büyük Selçuklular çeşitli savaşlarla bu bölgeyi ele geçirmişlerdir.

16. yüzyılda Kağızmanlı Türkler, İzmir’e ve oradan da denizi takip ederek, bugünkü Güzelbahçe–Buldanaltı mevkiine yerleşmişlerdir.

Bu bölgede uzun süre yaşamışlardır ancak korsanların baskınlarına uğradıklarından, güneye çekilerek Dede Mezarı, Küp Deresi ve Kuduz Deresi’ni kapsayan bölgeye göçmüşlerdir. Bunu Küp Deresi çevresinde bulunan, kiremit ve çömlek ocaklarından anlamaktayız. Halen mevcut mezarlar, bu yerleşim bölgesinde uzun süre yaşadıklarını belgeler.            

GÜZELBAHÇE ‘DE TURİZM

İlçede ralli yarışıları yapılıp paraşütle atlama gibi spor etkinlikleri de düzenlenmektedir. Yalı Mahallesi'nde balık lokantaları, Yelki Mahallesi'nde şarap tadım evi mevcuttur. Kavak Yelleri dizisinin lise çekimleri burada (İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi) yapılmıştır.

BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİS LİSTESİ

GÜZELBAHÇE

NYX

GÜZELBAHÇE

PARLEMENT