İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kemalpaşa Kirazı

KEMALPAŞA KİRAZI (Erkenci Kirazı)

İzmir’in simgelerinden biri olan Sevinç Pastanesi’nin kurucusu Pelit kardeşler; pastacılık sektörünün yanı sıra Kemalpaşa’da tavuk ve kiraz yetiştiriciliğinde işe girişmişlerdir. Zamanla tavukçulukta yaşanan kriz sonucu üretimi azalan Pelit kardeşler kiraz yetiştirmeye ağırlık vermişlerdir. Günümüzde Pelit kardeşlerin çiftliğinde çeşit çeşit kiraz üretilmeye devam etmektedir.

Kemalpaşa’da yıllık ortalama; 50-60 ton kiraz üretimi yapılmakta ve yurt dışına ihraç edilmektedir. 

Kemalpaşa’da 150 kiraz üreticisi EUREPGAP (Avrupa Perakendecileri Birliği İyi Tarım Uygulamaları) sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

Kiraz üreticilerin amaçları: Bütün kiraz üreticilerini bir araya getirip kiraz üretimi talebe göre planlamak ve kaliteyi iyileştirmektir.

Kalitesi yüksek, ilaç içermeyen iç ve dış pazar talebine uygun kiraz üretimini sağlamak için İzmir İl Tarım Müdürlüğü ve üniversitelerle ortaklaşa üretici seminerleri düzenlenen; EUREPGAP çalışması yapılmıştır.

Dünyada en erken kiraz Kemalpaşa’da üretildiği için; uzmanlar tarafından ilçenin iklimiyle doğal sera şartlarının yaşandığı ifade edilmektedir.