İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bergama Kazısı

 Bergama Kazısı için tıklayınız.


ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ / BERGAMA VE ELAİA KAZILARI
Pergamon ve Elaia’nın konumu ile krallık kentinin Pindasos dağlarının 330m yükseklikteki eteğinde konumlanması ile çok iyi savunulabildiği ve ayrıca denizden gelebilecek ani saldırılardan korunabildiği kolayca anlaşılmaktadır. Burada Studiosusstiftung (Studiosus Vakfı) tarafından giderleri karşılanan kazı çalışmaları Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Bergama Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix PİRSON başkanlığında yürütülmektedir. 


2005 -10 yılları Pergamon Çalışma Alanları

Pergamon akropolis bölgesindeki çalışmalarımız farklı arkeolojik yöntemlerin bileşimiyle doğu ve batı yamacının araştırılmasını, Hellenistik Dönem kent surlarında, gimnazyumda ve saraylarda arkeolojik mimari araştırma projelerini ve doğu yamacı, gimnazyum ve aşağı agora bölgesinde stratigrafik sondajları kapsamaktadır.

Pergamon’un mezar ve nekropol araştırmaları çerçevesinde 2010 yılında özellikle iki tümülüs aktivitelerin odak noktası olmuştur: X-Tepe ve İlyastepe’deki tümülüs.
Pergamon akropolisinin güneyindeki İlyastepe’de bir tümülüs bulunmaktadır. Burası en geç 70’li yıllarda defineciler tarafından açılmıştır. 2010 yılı yazında yapılan ikinci bir incelemede bulunan ana mezarın geriye kalan buluntularından bu odanın Hellenistik Dönem mimarisinin önemli bir örneği olduğu anlaşılmıştır. Mezarda bulunan bir unguentarium sayesinde bu alanı, MÖ 3.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirebiliriz, böylece bu kama taş tonoz, Pergamon’un en eski örneği olmaktadır. Mezar anıtının konumu ve kalitesi, mezarın 55-65 yaşlarında, Attalos çevresinden önemli bir şahsiyete ait olduğunu göstermektedir.

2005 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Pergamon kazısı, dört ana noktayı temel alan yeni bir araştırma programını yürütmektedir:

1) Bir bütün olarak Hellenistik Dönem kentinin araştırılması, yani özellikle yol sisteminin ve batı ve doğu yamacındaki araştırılmamış bölgelerin yerleşim düzeninin rekonstrüksiyonu.

2) Antik Dönem metropolünün ve özellikle dış mahalle bölgesindeki mezar ve nekropollerin araştırılması.

3) Kentin tarihsel gelişimini alansal bağlamda analiz edip yorumlayabilmek amacıyla Pergamon çevresinin araştırılması. Çeşitli araştırma projeleri, Atarneus ve Elaia kentleri üzerine ayrı ayrı yoğunlaşmaktadır, Kaikos Vadisi’ndeki (Bakır Çay) yerleşimlerin Tarih Öncesi Dönemden Bizans Dönemine kadar olan kronolojisi ve dağılımı, ayrıca çevrenin tarihsel gelişimi.

4) Kızıl Avlu’nun güney bölümünde büyük bir konservasyon, rekonstrüksiyon ve müzeleştirme projesinin uygulanması. Bunun yanı sıra düzenli ören yeri bakımı; Özellikle Traian Tapınağı tarafında, kent kazısında ve yeni kazı alanlarında.
Studiosus Foundation tarafından finanse edilen bu çalışmalara 2010 yılında başlanmıştır.