İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Müzeler

BAKANLIĞIMIZ DENETİMİNDEKİ ÖZEL MÜZELER

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile vakıflar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 26. Maddesi doğrultusunda Bakanlığımızdan izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit taşınız kültür varlığını içeren müzeler kurabilirler.
Taşınır kültür varlıklarının korunması açısından Devlet müzeleri statüsünde bulunan özel müzelerin başvurusu, kuruluş, görev, yönetim, gözetim, denetim şekil ve şartları "Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile belirlenmiştir.
İlgili mevzuat kapsamında yeterli nitelik ve nicelikte bulunmaları ve sürekli hizmet vermeleri hususları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda açılmaları uygun bulunan özel müzeler, Bakanlığımız denetiminde faaliyetlerini sürdürürler.
2021 yılı itibari ile İzmir İlinde Bakanlığımız denetiminde olan 19 özel müze faaliyet göstermektedir.Özel Müze

Bağlı Olduğu Kurum/Kişi

1

Key - E. Özgörkey Müzesi

Key Museum Müzecilik ve Sanat A.Ş.

2

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

3

Ege Üniversitesi Özel Etnografya Müzesi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

4

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi

Konak Belediyesi

5

Necdet Alpar Mask Müzesi

Konak Belediyesi

6

Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi

Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı

7

TCDD Müze ve Sanat Galerisi

İzmir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü

8

Ticaret Odası Müzesi

İzmir Ticaret Odası

9

İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi

Konak Belediyesi

10

Selçuk Çamlık Açık Hava

Buharlı Lokomotif Müzesi

İzmir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü

11

Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi

Ödemiş Belediye Başkanlığı

12

Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi

Ege Üniversitesi

13

Radyo ve Demokrasi Müzesi

Konak Belediyesi

14

Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi

Karşıyaka Belediyesi

15

İzmir Kadın Müzesi

Konak Belediyesi

16

Tire Kent Müzesi

Tire Belediyesi

17

Özel Latife Hanım Köşkü Anı Evi Müzesi

Konak Belediyesi

18

Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi

Dr. Levent KÖSTEM

 19 Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi 9 Eylül Üniversitesi
 20 Özel Dokunabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi İzmir Büyükşehir Belediyesi

21

Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi(Faaliyete Başlamamıştır)

Tire Belediyesi