İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara” İlişkin İşletmelere 2011 Yılı 2.Liste

29 Haziran 2010 Tarih ve 27626 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara” ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işletmelere 2011 yılı 2.listeye göre(EK4)  ödeme yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi

2-EK1 beyan ve taahhütname (işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)

3-Vergi borcu bulunmadığına dair yazı,(Eğer 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırma yapılmış ve son aya ait taksit ödenmişse ilgili vergi dairesinden alınmış yazı),

4-SGK borcu olmadığına dair yazı, Eğer 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırma yapılmış ve son aya ait taksit ödenmişse ilgili kurumdan  alınmış yazı),

5-EK3 Enerji Desteği bilgi formu (işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)

6–Vergi veya SGK borcu var ise noter onaylı muvafakatname (EK2)

 

AÇIKLAMALAR:

  1. Belgeler 1(bir) asıl 1(bir) fotokopi olmak üzere 2 nüsha hazırlanacak ve dosyalanarak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
  2. Ödemelerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Müdürlüğümüze iletilmesi önemlidir.
  3. Vergi borcu yoktur yazıları alındığı tarihten itibaren 15 gün, SGK borcu yoktur belgeleri ise alındıkları ayın sonuna kadar geçerlidir.

 

İLETİŞİM:

Uğur ILGAR/Şube Müdürü

İsmail GÖÇMEN/Şef

Berna DOĞAN/Bilgisayar İşletmeni

Telefon : 0 232 483 51 17

EKLER :
EK1
EK2
EK3
LİSTE