İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“EGE TURİZMİNDE CRUİSE VE SAĞLIK TURİZMİN YERİ VE ÖNEMİ” çalıştayı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Etik işbirliği ile Ege Palas otelinde yapılan çalıştay’a Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yrd. Özgür ÖZASLAN, Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürü Zeki CAN, Yatırım ve İşletmeler Başkanı Fikri KOLONOĞLU, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz EDİZ, Etik Başkanı Mehmet İŞLER , Etik Genel Sekreteri Sevda ZORLU, Etik üyesi Faik ALSAÇ, Türkap Genel Sekreteri Turabi Çelebi, Viltur Mövenpick ve Ilıca Oteli Oğuz ÖZKARDEŞ, Ege Turizm Derneği Özer MUMCU, Koder Yönetim Kurulu Şinasi HURDA, Türk Sağlık Turizmini geliştirme Konsey Başkanı Emin ÇAKMAK, Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt ÖNER, Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Çetin SARAÇ, Tura Turizm İzmir Şb.Md.Ahmet BABAEREN, Türsab Ege Bölge Başkanı Rıza  GENÇAY, Türsab Yürütme Kurulu Ali GÜMÜŞ, İzmir Ticaret Odası Kruvaziyer Netser KESEN ve basın mensupları katıldı.

  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi
  • Sağlık Turizmi


Ege ve İzmir Turizmi için Kruvaziyer ve Sağlık Turizminin yeri, önemi, hedefleri, sorunları ve çözümlerinin ele alındığı çalıştayda Kruvaziyer Turizmdeki gelişmelerin değerlendirmesinde iki faktörün ön plana çıktığı vurgulandı. Bunlar  mevcut Kruvaziyer kapasitemizi nasıl dört mevsime yayabiliriz ve İzmir'i turizm açısından nasıl çeşitlendirebiliriz faktörleridir.İzmir'in Kruvaziyer anlamında geçiş limanı olmasından çok ev sahibi limanı konumuna gelmesinin gerekliliği, bir kruvaziyer geminin 1000 yataklı tesisin yapacağı katkıyı sağladığı, normal şartlarda bu 1000 yataklı tesise 60 milyon dolar yatırım gerekirken kruvaziyer de ise sadece mevcut limanların kullanıldığı anlatıldı.

İzmir ili olarak 2011 yılında 300 seferinin gelmesinin planlandığı, bunun da 15 adet beş yıldızlı otelin getirisine eşit bir katkı sağlayacağı belirtildi.

2011 yılında İzmir’in 612.000 kişi yolcu kapasitesine ulaşacağı ve %3.2 ‘lik pay alacağı düşünülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sekretaryasını Türsab’ın yaptığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile koordinasyon çalışmaların yürütüldüğü; Sağlık Turizmi Platformu’nun kurulduğunu belirtti. Sağlık Turizmin gelişimi için bu platformun önemli çaba sarf ettiğini tüm Türkiye’deki Sağlık Turizmi broşürü bastırdıklarını belirtti. İzmir’de Sağlık Turizmin gelişebilmesi için bu platform ile koordineli çalışacak ve  ETİK, sektör temsilcileri, yerel kurum ve kuruluşlar ve Valiliğinde içinde yer aldığı yeni bir komitenin kurulması gerektiği anlatıldı. Sağlık Turizmi ile ilgili Hastanelerin akredite olmalarının  gerekliliği konusunda bilgi verildi. Bu konuda gelişime açık en önemli pazarın Rusya ve Ukrayna olduğu, doktorların sevk zincirini sağladıkları için ülkemizi tanıtmak amacıyla bu ülke doktorlarının İzmir’de ağırlanmaları gerektiği belirtildi.