İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Almaya Uygun Görülenlerin Listesi

5226 sayı ile değişik 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, Bakanlığımızın 2011 Mali Yılı Bütçesinden proje ve proje uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar 31.03.2011 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, anılan Komisyon Kararı 14.04.2011 ve 79423 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş olup, yardım almaya uygun görülenlerin isimleri aşağıda verilmiştir.

 

                                                       PROJE YARDIMLARI

SIRA NO

BAŞVURU SAHİBİ

İLÇE

UYGUN GÖRÜLEN BEDEL

1

Mehmet ATLIHAN

Ödemiş

8244

2

Recep AKTAŞ

Ödemiş

6685

3

H.Selçuk BÜTÜN

Ödemiş

6685

4

Sami DEMİR

Bergama

4163

5

Ersin KIRMAZ

Bergama

2726

6

Kelami Hüseyin ERTAN

Çeşme

6685

7

Armağan-Yavuz Başar

Konak

26241

8

Mehmet MÜFTÜOĞLU

Konak

8855

9

Mehmet ER

Konak

9 758

10

Mehmet CİLA

Foça

4755

11

Tülay ÖKMEN

Foça

2 422

 

                                                   PROJE UYGULAMA YARDIMLARI

 

1

Levent Altun ALPGÜLTAŞ

Foça

25.000

2

 

Erdal DEMİREL

Konak

30.000

3

İbrahim GÖK-Abdurrahman ÖZER

Urla

20.000

4

İbrahim GÖK-Ayfer GÖK

Urla

20.000