İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili ek süre uzatımı : 23 Aralık 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASI HAKKINDA;

5226 Sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. Maddesi uyarınca hazırlanan ve 15/07/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan kültür varlıklarının proje ve uygulamaları için başvurusu yapılacak olan, 2011 yılı yardım dosyalarının eksiksiz olarak 23/12/2011 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmekte olup, bu tarihten sonra getirilen dosyalar kabul edilmeyecektir.