İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNEMLİ DUYURU Bakanlığımızca Edirne, İzmir ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde ülkesel nitelikte Profesyonel Turist Rehberliği Kursları açılacaktır.

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN DUYURU

            Bakanlığımızca Edirne, İzmir ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde ülkesel nitelikte Profesyonel Turist Rehberliği Kursları açılacaktır.

KURSLARIN NİTELİĞİ

-Edirne’de; Yunanca, Macarca, Bulgarca, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Makedonca ve Arapça

-İzmir’de; Norveççe, İsveççe, Romence, Fince, Danimarkaca,  Slovakça, Çince, Japonca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, İbranice, Gürcüce, Lehçe, Çekçe, Korece, Portekizce ve Urduca

-Antalya’da; Arapça, Farsça, İspanyolca, Norveççe, İsveççe, Rusça, Slovakça, Lehçe ve Çekçe dillerinde yapılacaktır.

SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınav Yapılacak İl                                       Sınav Tarihi

Edirne                                                            21–25 Kasım 2011

İzmir                                                              28 Kasım–02 Aralık 2011

Antalya                                                         05–09 Aralık 2011

( Sınav yer ve saatleri Bakanlığımızın web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.)

SINAVLARIN ŞEKLİ

Sınavlar, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 15. maddesine göre yapılacaktır.

SINAVLARA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

- En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ( Yurtdışında öğrenim görmüş olanların denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

- Sınava gireceği dili veya dilleri iyi derecede bilmek.

- Sabıka kaydı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Sınav Başvuru Formu,

-Diplomanın, Geçici Mezuniyet Belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği,

-Son üç ay içinde çekilmiş renkli iki adet vesikalık fotoğraf,

-Varsa son beş yıl içerisinde alınmış en az (C) seviyesinde KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

-Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Ziraat Bankası Heykel Şubesi Turizm Gelirleri Kurumsal Tahsilat Kodu 60.00.09 nolu hesabına yatırılacak 120,00 TL (Yüzyirmitürklirası)’ na ait banka dekontu ( Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.)

- Nüfus fotokopisi onaylı

-Dil ekletecekler için rehberlik kimlik kartı onaylı

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

           Sınava katılacak adayların, aşağıda adresleri yazılı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya Bakanlığımız Web sayfasından (www.kulturturizm.gov.tr) temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte, 03–14 Ekim 2011 tarihleri arasında sınava girecekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. ( 14 Ekim 2011 tarihinden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

“Adaylar ancak bir ilde yapılan sınava katılabilirler. Başka dilden veya dillerden olsa dahi diğer illerde açılan sınavlara katılamazlar. Katılmış olanların ikinci ilde katılmış olduğu sınav iptal edilir. Ancak, aynı ilde birden fazla dilden sınava katılabilirler, bunun için de her bir dil için ayrı ayrı ücret yatırmaları gerekir.)

         *Her aday sınava girip kazandığı il’de düzenlenen kursa devam etmek zorundadır. Diğer illerde devam eden kurslara nakil işlemi yapılmayacaktır.

         * Fakülte ve Yüksekokulların Rehberlik bölümü mezunları, sınav açılan illerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir.

ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRESLER

EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

  Devecihan Kültür Merkezi-EDİRNE Tlf: (0 284) 213 02 32–241 08 54 Faks (0 284)   213 30 76

İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Halil Rıfat Paşa Caddesi No:3 Kat:3 (Etnografya Müzesi )Varyant- KONAK/İZMİR Tlf:(0 232) 483 20 90–483 20 24 Faks (0232 441 13 98

ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Anafartalar (Güllük) Caddesi No:31 Antalya Tlf: (0 242) 247 76 60–247 91 20–247 99 92 Faks: (0 242) 248 78 70

Sınav Başvuru Formu