İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

AB-PRIMA Projesi: Switch to Health

Yeni bir AB – PRIMA projesini uygulamaya başladık: “SWITCHtoHEALTHY” (Sağlıklı Beslenmeye Başla) Akdenizli tüketicileri Akdeniz'deki Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme Modellerine Yönlendirmek.

PRIMA - Çağrı 2021 Agrofood IA Programının bir parçası olarak 2133 numaralı Hibe Sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SWITCHtoHEALTHY projesi 1 Nisan 2022'de başladı. Kurumumuzun da ortakları arasında yer aldığı proje inovasyon yönetimi ve AB tarafından finanse edilen projelerde uzmanlaşmış bir İtalyan şirketi olan ENCO srl tarafından koordine edilmektedir.

SWITCHtoHEALTHY, Akdeniz'in her iki kıyısındaki 8 ülkeden (İtalya, Mısır, İspanya, Yunanistan, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye) toplam 18 seçkin kamu ve özel kuruluşun ortaklığında yürütülmektedir.

36 ay sürecek olan SWITCHtoHEALTHY projesinde; aile üyelerinin (yetişkinler, ergenler ve çocuklar) Akdeniz diyetine bağlı bir yeme-içme alışkanlığı edinmesine yönelik sürdürülebilir bir değişim sağlamak ve bu hedefle ailenin önemi vurgulanarak ve rolü güçlendirilerek bir yeme-içme davranışı değişikliği oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu hedefe erişmek için ailelere yönelik uygulamalı eğitim materyalleri ve dijital araçların geliştirilecektir ve beslenme ve yaşam tarzı önerileri, yemesi kolay sağlıklı atıştırmalık ürünlerle desteklenecektir.

Bu yaklaşımda, dijital interaktif araçlar (SWITCHtoHEALTHY Uygulaması) ebeveynler tarafından, kendileri ve çocukları için haftalık daha sağlıklı beslenme planları hazırlamalarına destek için, eğitim materyalleri ise ailelerin daha sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini desteklerken, çocukları ve ergenleri eğitmek için kullanılacaktır. Son olarak, sağlıklı ve besleyici bitkisel bazlı atıştırmalıklar, çocukların beslenme planlarını tamamlayacak ve öğünler arasında daha az sağlıklı seçeneklerin yerine tercih edebilecekleri şekilde kullanıma sunulacaktır.

SWITCHtoHEALTHY aile bağlamını dikkate almakta ve çocukların/ergenlerin-ebeveynlerin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemelerini ve böylelikle sağlıklı beslenme ile birbirlerinin yaşam tarzları üzerindeki rollerini göz önünde bulundurmaktadır, yani kısaca sistemik bir aile içi yaklaşım benimsenmekte ve neticede Akdeniz Diyetine (AD) uyumun artması hedeflenmektedir. Bileşenlerin yakın çevrede yetişmesine, sürdürülebilirliğe ve sağlıklı tüketime dayalı yenilikçi çözümler (bitki bazlı atıştırmalıklar) geliştirilecek ve aynı zamanda tarım-gıda üreticileri (özellikle KOBİ'ler) yeni iş fırsatları bulma konusunda desteklenecektir. Böylelikle geleneksel Akdeniz gıda sektöründe iş yaratma imkânları ve çeşitlendirme hedeflenmektedir. Bunun için yenilikçi ve tüketici odaklı iş modelleri tasarlayarak, gıda şirketleri pazara erişimin önündeki engelleri aşma ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etme konusunda desteklenecektir. Akdeniz dietine ciddi ölçüde sadık kalınarak sağlık açısından elde edilecek faydalar konusunda farkındalığı artırmak, yerel Akdeniz ürünleri hakkında bilgiyi artırmak ve böylece aileler arasında sağlıklı gıda seçimlerini geliştirmeye katkıda bulunmak; yerelde, ulusal ve uluslararası düzeyde tarım, sağlık, eğitim, çevre, ticaret ve toplumun diğer tüm aktörlerini dahil ederek sektörler arası politika tutarlılığını sinerji içerisinde sürdürmek proje ile hedeflenmektedir

Proje ortakları tarafından 14 Nisan'da çevrimiçi olarak sanal bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir ve ilk yüzyüze toplantı 25-26 Mayıs tarihlerinde Napoli'de koordinatör kuruluş Enco ev sahipliğinde düzenlenecektir.

ENCO SRL (ENCO);  Università degli Studi di Parma (UNIPR); Regione Campania (RC); Confederation of Egyptian European Business Associations (CEEBA); Fundació Eurecat (EUT); Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA); Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPC-IRTA (CREDA); DELAFRUIT S.L.U. (former GO FRUSELVA S.L) (DELAFRUIT); Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC); Centre for Research and Technology Hellas (CERTH); Consumers' Lebanon (CONS); Unité Mixte de Recherche Nutrition et Alimentation (CNESTEN); Université Mohammed Premier (UMP); CHOCORICA (CHOCO); Association SLOW FOOD Tebourba (SLOW F); Bursa Uludag University (BUU); Gökhan Koca Kocahan Şekerleme (KOC); Izmir Provincial Directorate of Culture and Tourism (KTB).

 

SWITCHtoHEALTHY projesi, 2133 numaralı Hibe Sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen PRIMA Programı ile gerçekleştirilmektedir.