İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çavuşdağı Kuru Fasulyesi

Coğrafi İşaretin Adı: Çavuşdağı Kuru Fasulyesi

Tescil Tarihi: 02.08.2021

Başvuru Tarihi: 16.07.2019

Ürün / Ürün Grubu: Kuru fasulye / İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti

Tescil Ettiren: Ödemiş Ticaret Odası

Coğrafi Sınırı: İzmir ili Kiraz ilçesinin rakımı 900 m’nin üzerinde olan alanlar.

Kullanım Biçimi: Çavuşdağı Kuru Fasulyesi ibareli aşağıda verilen logo ve mahreç işareti amblemi, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığında, Çavuşdağı Kuru Fasulyesi ibareli logo ve mahreç işareti amblemi, işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Çavuşdağı Kuru Fasulyesi, Phaseolus vulgaris türündeki bitkilerin, coğrafi sınırda rakımı 900 m’nin üzerinde olan alanlarda doğal şartlarda, gübreleme ya da sulama yapılmadan yetiştirilmesi ile elde edilir. Çavuşdağı Kuru Fasulyesinin üretimi, coğrafi sınırda bir önceki dönemde yetiştirilen bitkilerden alınan tohumluk materyalle yapılır.

Çavuşdağı Kuru Fasulyesinin tohumu 5 mm- 13 mm arasında boyutlara sahip, dış yüzü kaygan, bitki sürüm noktası tohumun boyu ile asimetrik konumda ve kirli beyaz renkte olup üzerinde çillenme benzeri değişik renk görüntüsü yoktur.