İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bergama Parşömeni / Bergama Kâğıdı

Coğrafi İşaretin Adı: Bergama Parşömeni / Bergama Kâğıdı

Tescil Tarihi: 15.06.2021

Başvuru Tarihi: 29.01.2020

Ürün / Ürün Grubu: Kâğıt / Diğer

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti

Tescil Ettiren: Bergama Ticaret Odası

Tescil Ettirenin Adresi: Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No: 98 Bergama İZMİR

Coğrafi Sınırı: İzmir ili Bergama ilçesi

Kullanım Biçimi: Bergama Parşömeni/ Bergama Kâğıdı ibaresi ve mahreç işareti amblemi, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığında, Bergama Kâğıdı / Bergama

Parşömeni ibaresi ve mahreç işareti amblemi, işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Bergama Parşömeni/ Bergama Kâğıdı, sadece kireç solüsyonu kullanılarak inceltilmiş hayvan derisi olup üzerine yazı yazılabilen bir yazı malzemesidir. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bergama Parşömeni/ Bergama Kâğıdının üzerine yazı yazılabilir, şekil verilebilir, baskı yapılabilir, görsel sanatlarda farklı formlarda süs ve hediyelik eşya olarak kullanılabilir.

Geçmişi MÖ II. Yüzyıla dayanan ve “Membrana Pergamena (Bergama Derisi)” ile “Charta Pergamena (Bergama Kâğıdı)” olarak da bilinen Bergama Parşömeni/ Bergama Kâğıdının coğrafi sınır ile ün bağı bulunur. Pergamon (Bergama)’da hüküm süren Attalos Hanedanlarından Kral II. Eumenes zamanında, Krallığın sanat ve bilim alanlarında gösterdiği gelişmelere bağlı olarak Dünyaca ünlü Pergamon kütüphanesi ile Mısır’daki İskenderiye Kütüphanesi aralarında bir rekabet başlamıştır. Bu rekabet nedeni ile Mısır’daki krallık, Nil nehri kıyılarında yetişen papirüs bitkisinden elde edilen kâğıdın (papirüs) Bergama’ya ihracını yasaklamıştır. Bunun üzerine II. Yüzyılın başlarında Pergamon Krallığı, üzerine yazı yazılacak yeni bir malzeme arayışına girmiştir.

Krates ve İrodikos adlı kütüphaneciler, oğlak derisini incelterek parşömeni üretmişlerdir.

Dönemin Pergamon Kütüphanesi, edebiyat ve sanat alanlarında parşömenlere yazılmış binlerce kitaba ev sahipliği yapmıştır. Bu dönemlerde Dünya’nın farklı yerlerinde temel olarak da tabakhanelerde üretilen parşömen, Orta Çağ’da en çok kullanılan yazı malzemesidir. Dayanıklılığı sebebiyle önemli ve kutsal metinler parşömen üzerine yazılmış ya da aktarılmıştır.