İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüldür Mandalinası

Coğrafi İşaretin Adı: Gümüldür Mandalinası (Gümüldür Mandarini)

Ürünün Adı: Mandalina

Başvuru Tarihi: 06.07.2015

Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı

Başvuru Yapan: Menderes Belediyesi

Coğrafi Sınır: Seferihisar Merkez, Sığacık, Doğanbey ve Ürkmez, Menderes Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli, Selçuk Merkez ile civarındaki diğer küçük yerleşimler yer almaktadır.

Kullanım Biçimi: Etiketleme
 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

1960 yılından beri üretilen Gümüldür Mandalinasının kabuk rengi sarımsı portakal, eten kısmı koyu portakal rengindedir. Meyve boyu yaklaşık olarak 41,3 milimetre, eni ise yaklaşık 71,15 milimetredir. Meyve şekli basık, kabuk ince ve renklenme tamdır. Gümüldür Mandalinasını diğer bölgelerde yetiştirilen mandalinalardan ayıran en önemli özellik; meyvenin daha basık şekilde olması, erken renk alması ve erken hasada gelmesidir. Üç yapraklı (diken anacı) (Poncirus trifoliata L.) anaç üzerine Satsuma türü mandalina aşılanmaktadır. Anaç olarak kullanılan üç yapraklı anaç -15°C’ye kadar dayanmakta ve üzerine aşılanan satsuma mandarinine soğuğa karşı dayanıklılıkta katkı sağlamaktadır. Gümüldür ve çevresinde yapılan yetiştiricilikte coğrafi, topoğrafik ve iklimsel avantajlara ek olarak kullanılmakta olan Üç yapraklı anaçlar, bu bölgede en üst verim ve kalite seviyesine ulaşılmasında oldukça etkilidir. Coğrafi sınırları verilen yörenin mandalina üretiminde sahip olduğu en önemli avantaj topoğrafik yapısıdır. Topoğrafik özellikler, ürünün kabuğunun ince olması, renklenmesinin istenilen zamanda, tadının arzu edilen şekilde oluşmasını sağlayan ideal hava ve nem oranı ortalamasını (ortalama % 65) sağlamaktadır. Yörenin kuzeyi kapalı, güneyi ise Ege Denizi’ne açık, çanak şeklinde bir konuma sahiptir. Denizden belli bir uzaklıkta hafif eğimli yamaçlar başlamaktadır. Kuzeyin sıkı bir şekilde kapalı olması, güneyden deniz üzerinden gelen nemli havanın yörenin üzerinde istenilen oranda birikmesini sağlamaktadır. Yörede özellikle meyvelerin hızlı gelişim ve olgunlaşma dönemlerinde hava nem oranı %67 civarında olmaktadır. Bununla beraber özellikle haziran-temmuz aylarında fazla yüksek sıcaklık görülmediğinden, yüksek sıcaklık kaynaklı meyve dökümü de fazla yaşanmamaktadır. Eylül ayında gece gündüz sıcaklık farkının oluşması, klorofil parçalanmasını olumlu etkilemekte ve meyvenin renklenmesi için ideal şartları sağlamaktadır. Bu durum Gümüldür Mandalinasına özgü özelliklerden en önemlisi olan tat ve lezzeti olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca ürünün erken hasada gelmesini sağlamaktadır.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/