İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Aşık Ali Rıza EZGİ UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülüne Layık Görüldü

Âşık Ali Rıza EZGİ

UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülüne Layık Görüldü

Ülkemizin 2006'da taraf olduğu “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi' kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri“ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11.02.2020 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy: ödüle değer bulunan isimleri, "Yaşayan İnsan Hazinesi bizlerin verdiği değil, hayatları ve eserleriyle bizzat onların var ettiği bir unvandır" sözleriyle tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne İzmir’den layık görülen  "Aşıklık Geleneği" dalında Ali Rıza Ezgi oldu.

Ali Rıza Ezgi 

Türkiye sahası aşıklık geleneği; kökleri en eski Türk inanç sisteminin temsilcileri olan şamanlara kadar uzanan, Türk boyları arasında zaman ve coğrafi çevreye bağlı bir şekilde değişerek gelişen bir kültürel mirastır. Yüzyıllardır Türk sözlü ve yazılı şiir yaratımını gerçekleştiren ve hikaye anlatıcılığı geleneğini canlı tutup kuşaktan kuşağa aktararak bir kültürel miras haline dönüştüren bu sanatçılara genel olarak “Aşık” veya “Ozan” adı verilmektedir. Bu sanatçıların “Türk Halk Şiiri” veya “Aşık Şiiri” adı verilen şiir sanatına ve genel olarak “Halk Hikayeleri” adı verilen anlatı geleneğine katkıları son derece önemlidir. Bu iki alanda birden ustalaşmış çok az âşık vardır.

Günümüz  aşıklık geleneği içinde hem şiir sanatında hem de hikaye anlatma alanında başarılı olan birkaç aşıktan biri de Aşık Ali Rıza Ezgi’dir. 

Aşık Ali Rıza Ezgi, Türkiye sahası aşıklık geleneğinin önemli bir temsilcisi ve yaşayan ustalarından biri olarak İzmir gibi bir büyükşehir, endüstri ve turizm merkezinde somut olmayan kültürel miras unsurlarımızdan âşıklık geleneğinin yaşatılmasına ciddi katkı sunan bir ustadır. Bu ustanın temsilcisi olduğu aşıklık geleneğinin sürdürülebilir kılınması son derece önemlidir. Türkiye’de aşıklık geleneğinin temsilcilerinin ve eserlerinin araştırılması ve sonuçlarının yayınlanmasıyla ilgili pek çok tez ve monografi çalışması yayınlanmış ve yayınlanmaktadır. Bunların dışında çeşitli bilimsel toplantılar düzenlenmekte, bayram ve şenlikler yapılmaktadır.

Kaynak :

** Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (Haber ve Fotograflar)

** Prof.Dr. Metin Ekici : “İzmir’de Yaşayan Bir Aşık: Aşık Ali Rıza Ezgi ve SOKÜM” 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Müzik Oyun ve Eğlence / Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları


  • 01are.jpg
  • 02are.jpg
  • 03are.jpg
  • 04are.jpg