İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları

İzmir İlindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Dağılımı

Sivil Mimarlık Örneği

5.145

Kalıntılar

106

Korunmaya Alınan Sokaklar

6

Dinsel Yapılar

468

Kültürel Yapılar

665

İdari Yapılar

240

Askeri Yapılar

30

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

741

Mezarlıklar

217

Şehitlikler

2

Anıt ve Abideler

31

TOPLAM

7.651