İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları

İzmir İlindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Dağılımı

Sivil Mimarlık Örneği

5.178

Kalıntılar

115

Korunmaya Alınan Sokaklar

6

Dinsel Yapılar

477

Kültürel Yapılar

697

İdari Yapılar

246

Askeri Yapılar

32

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

744

Mezarlıklar

226

Şehitlikler

2

Anıt ve Abideler

31

TOPLAM

7.754