İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

İzmir İlindeki SİT Alanlarının Dağılımı

Arkeolojik Sit Alanı

827

Kentsel Sit Alanı

49

Tarihi Sit Alanı

24

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı

6

Karma SİT Alanları

Arkeolojik ve Tarihi Sit

5

Arkeolojik ve Kentsel Sit

5

TOPLAM

916