İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

İzmir İlindeki SİT Alanlarının Dağılımı

Arkeolojik Sit Alanı

875

Kentsel Sit Alanı

49

Tarihi Sit Alanı

24

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı

5

Karma SİT Alanları

Arkeolojik ve Tarihi Sit

7

Arkeolojik ve Kentsel Sit

5

TOPLAM

965