İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Yapılan Elektrik Desteği Ödemesi Yürürlükten Kaldırıldı

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Yapılan Elektrik Desteği Ödemesi Yürürlükten Kaldırılmıştır.

24.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23.10.2018 tarih ve 191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 08.07.2013 tarih ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bahsi geçen 191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Geçici 1. Maddesi “Bu Kararın yürürlük tarihinden önce gerekli belgeleri ibraz etmiş ancak henüz ödeme aşamasına gelmemiş destek unsurlarına ilişkin olarak yürütülecek iş ve işlemler ile ödemeler yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılmaya devam olunur.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu kapsamda; 31.12.2018 tarihinden sonraki elektrik tüketimleri için enerji desteği uygulamasına son verilmiş olup, Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmeler tarafından takip edilecek iş ve işlemler 2018/191 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi kapsamında yürütülecektir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
EK (Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Değerlendirme Formu