İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konferans Katılım Daveti


 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde 14-15 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek '' Psikolojik Danışmanın Değişen Rolleri: Küresel ve Yerel İhtiyaçları Karşılamak'' temalı 5.Uluslararası Eğitim Yeni Yönelimler Konferansı gerçekleştirilecektir. Konferansımızın alt temaları: Göç, Şiddet, İstismar ve İhmal, Kayıp ve Yas, Ekonomik Güçlükleri ve İşsizlik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Evlilik ve Aile İlişkileri, Sosyal Adalet ve Hak Savunuculuğu olarak belirlenmiştir.
 
Bildiri,çalışma gönderimi son tarihi 2 Kasım 2018 olarak belirlenmiştir. Konferans konuları ve diğer ayrıntılar için  http://nte2018.egepdr.org  sayfasından bilgi alınabilir.