İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ege İnciri

EGE İNCİRİ

Ürün Adı:İncir

Coğrafi İşaret:Ege İnciri

Coğrafi İşaretin Türü:Menşe İşareti

Coğrafi Sınırları: İzmir'in Torbalı, Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire, Beydağ, Selçuk ilçeleri ve Aydın'ın tüm ilçeleridir.

R.G. Yayın Tarihi:  27.07.2003

Tescil Tarihi:  27.07.2003

Üretim Alanı: İzmir'in Torbalı, Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire, Beydağ, Selçuk ilçeleri ve Aydın'ın tüm ilçeleridir. Sarı lop inciri, Ege bölgesinde Büyük ve Küçük Menderes havzalarında üretilmektedir. Bu bölge, sahip olduğu özellikleri nedeni ile sofralık tüketime uygun ve kurutmaya oldukça elverişli sarı lop incir çeşidinin yetiştirilmesine imkan tanımaktır.

Ürünün Tanımı: Kurutmaya elverişli sarı lop incir çeşidinin meyveleridir.

Ürünün Özellikleri:

Ağaç Özellikleri:

7-8 m yükseklikte, 8-9 m genişlikte, dalları seyrek ve sarkma eğiliminde, yayvan bir taç oluşturur. Gövdesinde çeşit özelliği olarak çok miktarda irili ufaklı yumru bulunmaktadır. Yaprakları büyük, genel olarak 5 parçalı ve derin dilimli, sürgün üzerindeki alt ve üst yapraklarda 3 parçalı veya parçasız yapraklar da bulunmaktadır. Asıl ürünü o yılki sürgün üzerinde olgunlaşan ikinci ürün (yaz) meyveleridir. Bir yıl önceki sürgün üzerinde sayısı yıllara göre değişen yellop (ilkbahar) ürünü meyveleri doğar ancak çoğu dökülür. Sarı lop incir çeşidinde, her iki ürünün de gelişip olgunlaşabilmesi için, mutlaka erkek incir meyvelerinin çiçek tozları ile döllenmeleri gerekir.

Yaş Meyve Özellikleri:

Meyve ağırlığı ortalama 65 gr , çapı 55 mm'dir. Ağırlığa göre ortanın üstü irilikte, çapa göre iri, yuvarlak ve basıkça şekillidir. Meyve kabuğu orta derecede dayanıklı olup kolay soyulur. Meyve boynu oldukça kısa olduğundan hasadı kesilerek yapılmak zorundadır. Meyve kabuğu ince (ort.1.17 -1.34 mm), kabuk rengi açık sarı, pulp rengi amber ile pembe renk arasıdır. İlk olgunlaşma temmuz sonu-ağustos başında başlar, ağustos sonunda zirveye ulaşır ve eylül sonunda tamamlanır. Hasat süresi 40-45 gündür. Meyvelerde pH 5.05 olup hakim asit sitrik asittir. Titrasyon asitliği (sitrik asit cinsinden) %0.130-0.180 arasındadır. Çoğunluğunu indirgen şekerlerin oluşturduğu suda çözünür maddeler toplamı %21.0-23.0 dolayındadır. Şekerler eşit veya yakın oranlarındaki fruktoz ve glikozdan oluşmaktadır. Sarı lop incir meyveleri albenili, tatlı, hissedilir hoş kokuludur.

Kuru Meyve Özellikleri:

İri, beyaza yakın açık renkli ve içi dolgun küçük çekirdekli ve ince kabukludur.

Kaynak

www.turkpatent.gov.tr