İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika Ücretleri

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi uyrarınca, 18.04.2015 tarihli ve 25790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesinin ikinci fıkrası: "Sertifika ücretleri sertifikaya konu faaliyet alanlarına göre (1000) ila (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar arasında Bakanlıkça belirlenir" hükmünü amirdir.
 
Bu kapsamda 01.01.2016 tarihi itibariyler uygulanacak yeni sertifika ücretleri aşağıda belirtilmiştir.
 
 
FAALİYET ALANLARISERTİFİKA ÜCRETLERİ
Satış   90 TL.
Kiralama100 TL.
İthalat100 TL.
Dağıtım100 TL.
Sinema Salonu100 TL.
Yayınevi100 TL.
Dolum Tesisi200 TL.
Matbaa200 TL.