İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Başvuruları Süre Uzatımı

5226 sayı ile değişik 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan 2015 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;

PROJE UYGULAMA İÇİN 25/12/2015 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

 

GEREKLİ BELGELER

Projeler için:

1-Başvuru dilekçesi (EK-1);

2-T.C.kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi (Tapu Müdürlüğünden tapu sicil kaydı);

7-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge (Taşınmazın bulunduğu İlçe Kadastro Müdürlüğü);

8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır. Raporda kapalı alan, açık alan (Avlu, açık teras, topoğrafik ölçüm gerektiren açık alanlar, vb) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir. Ayrıca, yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir. )
9-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

 

Proje uygulamaları için istenilecek belgeler:


1-Başvuru dilekçesi (EK-2)

2-T.C.kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler;

7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi (Tapu Müdürlüğünden tapu sicil kaydı);

8-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge (Taşınmazın bulunduğu İlçe Kadastro Müdürlüğü);

9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Uygulama yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.) 
10-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

Başvuru dosyaları asıl ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir.

İRTİBAT: 1344 Sokak, No:2, Akdeniz Mahallesi, İzmir - 35210, Tel: 483 51 17, 483 62 16 (Dahili 148,144) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ek-1 Basvuru Dilekçesi

Ek-2 Basvuru Dilekçesi