İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı” Eğitimi

Turist sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirilen Lejyoner hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından titizlilikle takip edilmekte, hastalığın görüldüğü ülkeler turist gönderilmesi açısından sakıncalı ülke olarak ilan edilmekte ve bu durum turizm sektörüne telafisi güç zararlar vermektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yürütülen “Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı” ile hastalığın yarattığı risklerin önemli ölçüde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

 

Bilindiği üzere; “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Lejyoner  hastalığı Ülkemizde bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Söz konusu yönetmeliğin;  Su yönetimi planı” başlıklı 6.Maddesi  (1)Konaklama birimlerinde, su sisteminde  legionella kolonizasyonunu önlemeye yönelik su yönetimi planı hazırlanır ve uygulama ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulur.”, “Sorumlu personel” başlıklı 7.Maddesi (1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel, ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur.” (3) Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri Müdürlüğe bildirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu kapsamda; 8 saatlik eğitim faaliyeti İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğünce verilecek olup en az lise mezunu bir teknik personel ile sorumlu idari personelin, anılan Müdürlüğe ait aşağıda belirten eposta adresine veya telefon numarasına bildiriminin yapılarak, eğitim alınmasının sağlanması önem arz etmektedir.

 

Sonuç olarak; işletmelerin, lejyoner hastalığı ile ilgili söz konusu yönetmelikten kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, idari yaptırımlara maruz kalmaması için konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi hususu önemle duyurulur.

 

 

           Ayrıntılı Bilgi ve Bildirim İçin İletişim :

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi

Mail adresi: bulasici.hst@saglik.gov.tr

Tel 2483310/1235

Fax: 0 232 441 33 71