İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı