İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sergi: Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları ve Oyuncakları

 
 
     

Çocuk oyunları oyuncaklarının tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılıp müzelerde sergilenen çok sayıda araç gerecin içinde çocuklar için yapılmış oyuncaklara da rastlamaktayız.

Küçükleri eğlendirmek, mutlu etmek için büyükler tarafından yapılan oyuncaklar olduğu kadar, çocukların kendi hayal dünyasının ürünü olarak yaptıkları oyuncaklar da vardır. Eskiden çevrede kolay bulunan malzemelerden yapılan tel araba, makara arabası, gelincik gelin, palamut fırıldak, topaç, kargı tüfek, tahterevalli gibi birçok oyuncak, günümüzde yeni nesil tarafından pek bilinmeyen oyuncaklar arasındadır. Gelişen teknoloji çocuklara göz alıcı, çok değişik modern oyuncaklar sunmakla birlikte,  çocukla büyükler arasındaki bağı koparmıştır. Eskiden büyükler oyuncağı yaparken çocuklar heyecanla izler, bu iş için zaman ayırıldığını görüp, kendilerine değer verildiğini hissederlerdi. Diğer yandan oyuncağın yapımını da öğrendiklerinden gelecek kuşaklara aktarımı da sağlanırdı.

Günümüzde el yapımı geleneksel oyuncaklar yerine sanayi ürünü oyuncaklar tercih edilmektedir. Çoğunun ucuza mal edilebilmek için sağlığa zararlı kimyasallardan yapılmış olması, sektörün ana kaynağının yurt dışında olması nedeniyle yaşadığımız ekonomik kayıp vs. olumsuzluklar da düşünüldüğünde geleneksel oyuncaklarımızın değeri daha iyi anlaşılabilir.

            Diğer yandan bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesine paralel olarak sanal oyunların da çeşitlenerek arttığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak günümüzde çocukların uzun süre bilgisayar karşısında zaman geçirmeleri bir takım olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

Bütün bu olumsuzluklara dikkat çekmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyun ve oyuncaklarımızın tanıtımı amacıyla; Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar sonucunda çok sayıda oyun ve oyuncak sergilenme aşamasına getirilmiştir. Çeşitli çocuk oyunlarının tanıtılacağı ve yaklaşık iki yüz oyuncağın yer alacağı sergiye tüm halkımız davetlidir.

 

İZMİR VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 27 Nisan – 02 Mayıs 2015

Yer  : İzmir Resim Heykel Müzesi  Kültürpark Sanat Galerisi

Açılış : Saat : 18.00