İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“Minik Adımlarla Kültürel Mirasımıza Yolculuk” Projesi Tamamlandı…

 

Müdürlüğümüz tarafından İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 2013 Teklif Çağrısı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında TR31/13/OME02/0104 Kod Numaralı “Minik Adımlarla Kültürel Mirasımıza Yolculuk” başlığıyla sunulan ve onaylanan projemiz tamamlanmıştır.

Projemizde; 12 ay süreli proje ileokullaşma oranı düşük ve erken çocukluk çağ nüfusu yüksek olan bölgelerdeki çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yasayan aileler ve bu ailelerin 4-6 yaşlarındaki normal gelişim gösteren çocukları hedef kitlesini oluşturmuştur. İzmir genelinde okul öncesi eğitimi gören toplam 70 anaokulundan 1130 çocuk İzmir’deki müzelerle buluşturulmuştur.

Toplam maliyeti 411 bin TL olan projenin 370 bin TL’lik kısmı İZKA tarafından finanse edilerek okul öncesi çağdaki çocuklara; oyunlarla, ziyaretlerle ve 3 boyutlu kitaplarla tarih ve kültür sevgisi aşılandı.

7 Nisan 2014’te başlanan ve 12 ayda tamamlanan proje kapsamında, okullaşma oranı düşük ve erken çocukluk çağı nüfusu yüksek olan bölgelerdeki çocuklarla, dezavantajlı bölgelerdeki ailelerin 4 – 6 yaş aralığındaki çocuklarının hedeflendiği projede çocuklar müze eğitimi aldı. Okul öncesi çağdaki 1130 çocuğun yanı sıra; 4000 çocuğu da kapsayan “Minik Adımlarla Kültürel Mirasımıza Yolculuk” projesinde, engelli çocuklar da unutulmadı.

Başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere proje ortakları ve iştirakçilerin katılımıyla dezavantajlı okulların okul öncesi bölümleri belirlendi. Bu okullarda belirlenen yaklaşık 650 çocuğun müze eğitimine katılımı sağlandı. Çoğaltılan eğitim malzemeleri müzeye gelemeyen çocuklar için bulundukları okullara ulaştırıldı. Müze eğitimi kapsamında görme engelli çocuklar için gerekli izinler alınarak İzmir Arkeoloji Müzesinde hissederek öğrenmeleri sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN’a bağlı anaokullarının da çalışmalara katıldığı projede, hazırlanan eğitim modülü (puzzle, 3 boyutlu kitaplar, oryantrik oyunlu bulmaca) ile çocuklara müze eğitimi verildi.

12 aylık süre sonunda tamamlanan projenin Kapanış Programı 03 Nisan 2015 günü gerçekleştirildi. Programa, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz, İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban, DEÜ Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günseli Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş Müdürü Hüseyin Kırmızı, MEM Şube Müdürü Metin Ender Karabulut, Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Meral Değirmenciler ve davetliler katıldı.

Söz konusu Programda projeyi başarıyla hayata geçiren İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz ve ekibini tebrik eden İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban, İZKA olarak kentin kalkınmasındaki desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kapanış programı sonunda projeye destek veren İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban’a ve diğer kurum yetkililerine birer plaket verildi.

Başarıyla tamamlanan projenin detayları aşağıda yer almaktadır:

Proje Künyesi

Proje Adı

Minik Adımlarla Kültürel Mirasımıza Yolculuk

Proje Lideri

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Proje Ortakları

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kültür ve Turizm Derneği

İştirakçi Kuruluşlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş, Gaziemir Belediyesi, Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Proje Süresi

12 Ay

** Minik Adımlarla Kültürel Mirasımıza Yolculuk projesi, 08.04.2014 tarihinde İZKA ile imzalandı. Projenin süresi 12 ay.

Projenin Amacı

** Dezavantajlı bölgelerden katılan okul öncesi çocukları akademisyenlerimizin hazırladığı müze eğitim modülü çerçevesinde müzelerle buluşturmak, müze eğitimi yoluyla kültürel miras bilinci kazandırmak

Proje Etkinlikleri

** Bu program çerçevesinde 1130 çocuk müzeler ile buluşturuldu;

** Okul öncesi çocuklarımız proje kapsamında; Agora, Bergama, Efes, Metropolis, Teos, Urla Sualtı Arkeolojik Kazı Alanı, Klazomenai, Boncukköy, Arkeoloji Müzesi ve Tarih ve Sanat Müzesi’ne eğitim gezilerine katılmışlardır..

** Bunların içinden 650 çocuğumuz Tarih ve Sanat Müzesinde bir günlük müze eğitimi aldı. müze eğitimleri; tarih ve sanat müzesinde; akademisyenlerimizin danışmanlığında gerçekleştirildi.

** Müze Eğitim Modülü Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ABD tarafından hazırlanmıştır. Doç.Dr. Günseli Yıldırım başkanlığındaki Proje Danışmanlarımız tarafından hazırlanan Eğitim Modülü proje içinde uygulanmış olup ön test – son test göstergeleri sonucunda başarıya ulaştığı saptanmıştır.

Müze Eğtim Modülü Uygulaması

Çocuklar müzeye gelmeden bir gün önce bu konuda eğitim alan öğretmenleri tarafından görsel materyaller eşliğinde bilgilendirildiler.

Çocukların ortama daha kolay uyum sağlamaları, kendilerini bir parçası hissetmeleri ve farklı kültürleri tanımaları için çocuklara Antik çağlara ait kostümler giydirildi.

 

Çocuklar müzeye geldiklerinde kültürel mirasımız hakkında bilgi düzeylerini öğrenmek ve modülün amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla eğitim danışmanları tarafından hazırlanan anket uygulaması ön test olarak uygulandı. Daha sonra aynı anket modül eğitimin bitiminde tekrar uygulanarak eğitimin çocukları bilgilendirme düzeyine katkısı ölçüldü. (Sonuçlar ilgili Kurumlara iletilmiştir)

 

Müzeye gelen çocuklar iç mekanda bulunan taş eserlerin bulunduğu alanda toplanarak burada önceden hazır olan yaratıcı drama eğitimi almış Eğitim Fakültesi son sınıf İkinci öğretimde öğrenim gören kostümlü öğrenciler ortaya çıkarak o eserleri ve okul öncesi göstergeleri kapsayan bir oyun sergilemişlerdir. Oyuna çocukların interaktif katılımları sağlanarak, dönemi yaşayarak etkin öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Etkinliğin ardından Müzede görev alan Arkeolog ve okulöncesi eğitmenler tarafından tarihsel dönemle ilgili bilgiler verilmiştir.

Çocuklar Arkeoloji Müzesinin bahçesine yönlendirilerek, bahçede bulunan tarihi eserleri gözlemlemeleri istenmiş; ardından burada da tekrar animasyon ekibi tarafından yeni bir canlandırma yapılmıştır. Canlandırma konuları; bulunan mekana ait dönemleri kapsayan ve bilgi verecek şekilde planlanmıştır. Çocuklar gözlemledikleri tarihi eserlerin resimlerini yapmışlardır. Böylece çocukların estetik beğenilerinin gelişimlerine katkıda bulunacağı planlanmıştır.

 

Daha sonra çocuklar müzenin bulunduğu binanın bir bölümünde atölye halinde oluşturulmuş bir sınıfa alınıp, hazırlanan kil hamurları ile daha önceden gözlemledikleri tarihi eserlerden birinin heykelini yapmaları istenmiştir. Müze bahçesinin uygun bir alanında hazırlanan Kum havuzlarında "Hazine Avı" etkinliği yapılarak; çocukların mekândaki konum bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Çocuklar tarafından yapılan heykelleri eğitmenleri ile birlikte kum havuzlarına yerleştirmeleri sağlanmış, hazırlanan hazine krokisi yoluyla çocuklar ipuçlarından hareketle gömülü alanda bulunan heykellerini çıkarıp fırçalarla temizleyerek; sanat eserlerine yönelik duyarlıkları arttırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çocukların araştırma ve keşfetme becerileri güçlendirilmiştir.

 

Müze eğitimine katılan çocuklara kültürel değerlerimizi tanıma, onları benimseme ve koruma bilinci edinmelerini sağlamak için kültürel miras içerikli ahşap puzzle verilmiştir.


Öğleden sonra 16.00'da çocuklar müzeden ayrılarak, okullarına servis ile teslim edilmişlerdir.

Proje Yapılırken Neler Hazırlandı

(Proje kapsamında hazırlanan malzemeler proje amaçları doğrultusunda; İzmir genelinde bulunan bağımsız kamu kurumu niteliğindeki 70 Anaokulunda eğitime katılan öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları, ilgili Akademik Kurum ve Kamu kurumlarına proje tanıtımına yönelik dağıtım yapılmıştır.

** Proje kapsamında çocukların müze eğitimi programına daha iyi adapte olabilmeleri için; Antik Roma Kostümleri hazırlandı. Çocuklar Müze eğitimlerine bu kostümlerle katıldılar. (Kostüm Sayısı Kız-Erkek 650 Adet)

** Üç boyutlu 16 dakikalık animasyon bir film hazırlandı. İzmir’in tarihsel - kültürel değerlerini onlara kendi seviyelerinde – kendi dillerinde – sunan bu film aynı zamanda 2D olarak da izlenebilmektedir.

** Minik Adımlarla Kültürel Mirasımıza Yolculuk adlı 3D  kitap hazırlandı. Bu kitap  İzmir’in 3 boyutlu kültürel miras fotoğrafları ve Müze Eğitim Modülü’nü içermektedir. (2000 Adet Kitap; DVD ve 3D Karton Gözlük ekli)

** Hayalimdeki Müze adlı bir kitap hazırlandı. Kitabın içeriğinde; çocuklarımızın müze eğitimi boyunca ürettikleri resimler ve müze eğitim gezi fotografları yer almaktadır. (650 Adet)

** 3 Parça 6 ÇeşitAhşap Puzzle hazırlandı. Çocukların, gezip gördükleri yerlerin görüntülerinden oluşturulmuş puzzleler hazırlandı. Bu puzzleler de yine çocuklara kültürel miras bilinci vermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. (2000 Adet)

** İzmir’in kültürel miras özelliklerinin yer aldığı yaklaşık bir metrekare ölçülerinde Okul Öncesi Çocuklara Özel Harita hazırlandı. Aynı şekilde çocukların gezip gördükleri yerleri harita üzerinde görebilmeleri, yön bulma duygularını geliştirebilmeleri için hazırlanmıştır (130 adet)

 

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13