İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNERGESİ

23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” ve 24 Temmuz 2009 Tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Turizmi Yönetmeliği” kapsamında; İlimiz ve İlçelerinde yürütülen turizm amaçlı sportif faaliyetlerin belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi turist sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet sunulması amacıyla hazırlanan  ve 20.02.0215 tarih ve 138 sayılı Valilik Oluru ile yürürlüğe giren  “İzmir İli Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Uygulama Yönergesi “ yayımlanmıştır.

Söz konusu yönergeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/Eklenti/38965,2--2015-uygulama-yonergesi.pdf?0