İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Phokaia Kazı Çalışması / Foça

Phokaia’daki ilk kazılara yüzyılın başında Felix SARTIAUX tarafından başlanmıştır. Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL, Phokaia Athena Tapınağı’ndaki kazılara 1952 ve 1974 yılları arasında devam etmiştir. Son dönem Phokaia kazıları, 1989 yılından bu yana Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT başkanlığında devam etmiştir. Ancak, 10/04/2020 tarihinden itibaren İzmir Müze Müdürlüğünce kazılarsürdürülmektedir. Yapılan çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşılmış ve kentin yayılma alanı saptanmıştır.

Phokaia Kazısı