İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Resim ve Heykel Müzesi

Tarihçe
İzmir Resim ve Heykel Müzesi, 09 Eylül 1952 yılında Kültürpark içerisinde galeri olarak açıldı,daha sonra Atatürk Bulvarındaki yerine taşınan galeri ,plastik sanatlar alanında devletin İzmir’e yaptığı ilk hizmettir.
Galerinin açılmasıyla birlikte hem İzmir’deki sanatçıların eserlerini sergileme imkanı doğdu,hem de her yıl düzenlenen Devlet Sergileri İzmir’de de sergilenme imkanı buldu.Kurulduğu yıldan itibaren sergi faaliyetleri de amatörlere yönelik resim kursları da düzenleyen İzmir Resim-Heykel Müzesi ve Galerisi, kentin sanat hayatına canlılık getiren önemli katkılar da sağladı.
1973 yılı,İzmir Resim ve Heykel Galerisi için önemli değişikliklerin olduğu bir yıldır. Kurumda müdürlük görevini yürüten Turgut Pura’nın çabalarıyla Resim Heykel Galerisi, müzeye dönüştürüldü ve Konak’taki binasına taşındı. Müzenin bugün sahip olduğu zengin resim ve heykel koleksiyonunun oluşmasında Turgut Pura’nın büyük emeği vardır. 25.03.2022 tarihinde Kültürpark içerisinde yer alan İzmir Tarih Sanat Müzesi yerleşkesi içerinde yer alan Seramik Eserler binası müzeye dönüştürülerek hizmete açılmıştır. Aynı bölgede yer alana Resim ve Heykel Galerisinde sergiler yapılmaktadır.

Görevleri
Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek.
Tanzimat’tan günümüze plastik sanatların seçkin örneklerini sergilemek.
Sanatçılarımıza plastik sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak.
Halka ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmak.
Halkımıza gerçek plastik sanat eserlerini ayırt edecek beğeni kriterlerini kazandırmak.
Mahalli imkanları değerlendirerek plastik sanatlar alanında konferans,açık oturum,film ve dia gösterileri düzenlemek.
Halktan ve çevre okul öğrencilerinden güzel sanatlarla ilgilenenlere ve ayrıca sanatçılara sanat atölyelerinden faydalanma imkanı sağlamak.
Müze binası içinde plastik sanatlarla ilgili kütüphane oluşturmak.
Yetenekli sanatçıları desteklemek ve tanıtmak.
Plastik sanatlar alanında kurs ve seminerler düzenlemek.

Teşkilat Yapısı:

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü ;İl Kültür veTurizm Müdürlüğü ve İzmir Valiliği vasıtasıyla Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Müze Koleksiyonları

Müzede, toplam 591 adet eser( 476 adet resim, 42 adet heykel,24 adet seramik, 49 adet baskı resim ) yer almaktadır. Sergilenen eser sayısı ise  (68 adet resim, 13 adet heykel, 7 adet seramik, 11 adet baskı resim).Koleksiyonda Şeker Ahmet Paşa,Hoca Ali Rıza ,Hikmet Onat,İbrahim Çallı gibi büyük ustaların eserlerinin yanı sıra,çeşitli dönemlerden seçkin sanatçıların yapıtları da bulunmakta ve koleksiyon her geçen gün zenginleştirilmektedir.
Eski kuşak ustalarından çağdaş sanatçılara kadar çeşitli dönem ve eğilimleri yansıtan eserler,restorasyon atölyelerinde titiz bir çalışmayla zamana karşı dirençli hale getirilmektedir.

Müze Etkinlikleri
Resim ve heykel Müzeleri; müze teşhir salonu, periyodik sergilerin düzenlendiği galerileri, sanat atölyeleri ve sanat kitaplığı ile akademi gibi çalışan kompleks yapılardır.İzmir Resim ve Heykel Müzesi de bu işlevini Konak’taki binasında kurulduğu yıldan beri kesintisiz sürdürüyor.
İzmir Resim ve Heykel Müzesi; ihtisas kütüphanesi,iki galerisi ve pek çok kursiyerin eğitim gördüğü sanat atölyeleri ile yaşayan bir müzedir.
Resim, baskıresim, heykel, seramik, Türk süsleme sanatları kursları düzenlenmektedir. Bu sanat kurslarına iki yıl devam eden kursiyerlere sertifika verilmektedir. Her yıl yaz aylarında düzenlenen Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kurslarına ise yoğun katılım olmaktadır. Müze bünyesinde sanat ve sanat tarihine ait çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphane,araştırmacılar ve öğrenciler için zengin bir kaynak oluşturmaktadır.
* Koleksiyonunda bulunan Tanzimat’tan günümüze resim,özgün baskı, heykel ve seramik sanatının ustalarının eserlerini İzmir halkıyla buluşturuyor.
* Müze iki sergi salonu ile plastik sanatların en iyi sanatçılarının eserlerini sanatseverlerinin izlenimine sunmaktadır. Sanat atölyelerinde yeni sanatçıların sanat dünyasına katılmasını sağlamıştır. Gençleri, güzel sanatlara hazırlık kursları ile üniversitelere kazandırmıştır. Düzenlediği hafta sonu 05-12 yaş grubu çocuk sanat eğitimi için düzenlenen kurslarda,çocuklara resim eğitimi verilmekte; müze ile kaynaşıp, müzeyi sevmeleri amaçlanmaktadır. Müzede plastik sanatlarla ilgili konferanslar düzenlenmekte, etkinlikler yapılmaktadır.