İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TUYUP Projesi-İşgücü Piyasası Analizi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında uygulamaya konan “Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi-TUYUP” kapsamında;

Türkiye Turizm Sektöründe Çalışanlar düzeyinde eldeki kaynak ve olanakların saptanması, geleceğe ilişkin öngörülerin ve ihtiyaçların tespiti ve bu doğrultuda genel ve işletmeler bazında planlamalar yapılabilmesi amacıyla, İş Gücü Piyasası Analizi yapılması planlanmıştır. Bakanlığımız turizm işletme belgeli tesislerce cevaplanması beklenen İş Gücü Piyasası Anketine www.tuyup.turizm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Sözkonusu ankete katılım hususunda tesislerimizin gereken hassasiyeti göstermesi; istihdam ile ilgili geleceğe yönelik planlamalarda sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır.

Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgeli tesislere duyurulur..